Gudstjeneste - "Takknemlighet"

Gudstjeneste – «Takknemlighet»

Vi har så mye å være takknemlige for! Denne søndagen ønsker vi å takke Gud og hverandre. 
Det blir vitnesbyrd – utmerkelser – kake til alle.

G U D S T J E N E S T E 12:00
S E R V I C E SUNDAY 12pm

* Lovsang | Worship
* Tormod Røyland taler
* Barnekirke | Kids church
* Gratis kake | free cake
* English translation

V E L K O M M E N   H J E M
W E L C O M E   H O M E

#Etåravvekst #Karismakirken

 

 

Tro og bekjenn

av Jan Inge Espedal

Hva man velger å stole på (tro), og hva man velger å si (bekjenne), vil avgjøre fremtiden!

Les mer..

Tro og bekjenn Tro og bekjenn