Olaug Bollestad til Karisma

Søndag 3. september inviterer Karismakirken til «Fokus på Stortingsvalget» i første del av gudstjeneste. Da har vi gleden av å ha med oss KrF´s representant for Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget; Olaug Bollestad. I anledning Stortingsvalget som kommer, er Bollestad invitert til å snakke om menneskeverd. Vi ser frem til en spennende gudstjeneste! Innslaget vil ledes av pastor Arnfinn Clementsen.

Som kirke er Karismakirken partipolitisk uavhengig. Vi engasjerer oss i bønn for politikere i alle partier, og våre medlemmer stemmer også ulikt. Samtidig vil vi være en kirke som er engasjert og bevisste i tros- og verdispørsmål. Karismakirken stemme trenges som en tydelig røst i viktige tema som omhandler menneskeverdet; som vernet om det ufødte liv, trusselen om sorteringssamfunnet. Men også i andre saker som trosfrihetsspørsmål, innvandringsspørsmål, ekteskapsloven og barns rettigheter for å nevne noe. Dette er viktige tema som angår alle, og som vi som kirke står opp for. Vi oppmuntrer alle til å ta samfunnsansvar på ulike måter. Også gjennom å bruke stemmeretten, til å gi sine stemmer til de partiene som representerer de verdiene som de mener er i overenstemmelse med Bibelens verdier og sin egen samvittighet. Vi benytter muligheten til å ønske alle «godt valg»!

 

Gud er vår tro og vårt liv!

av Tormod Røyland

Hør budskapet fra søndagens gudstjeneste her!

Les mer..

Gud er vår tro og vårt liv! Gud er vår tro og vårt liv!