Olaug Bollestad til Karisma

Søndag 3. september inviterer Karismakirken til «Fokus på Stortingsvalget» i første del av gudstjeneste. Da har vi gleden av å ha med oss KrF´s representant for Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget; Olaug Bollestad. I anledning Stortingsvalget som kommer, er Bollestad invitert til å snakke om menneskeverd. Vi ser frem til en spennende gudstjeneste! Innslaget vil ledes av pastor Arnfinn Clementsen.

Som kirke er Karismakirken partipolitisk uavhengig. Vi engasjerer oss i bønn for politikere i alle partier, og våre medlemmer stemmer også ulikt. Samtidig vil vi være en kirke som er engasjert og bevisste i tros- og verdispørsmål. Karismakirken stemme trenges som en tydelig røst i viktige tema som omhandler menneskeverdet; som vernet om det ufødte liv, trusselen om sorteringssamfunnet. Men også i andre saker som trosfrihetsspørsmål, innvandringsspørsmål, ekteskapsloven og barns rettigheter for å nevne noe. Dette er viktige tema som angår alle, og som vi som kirke står opp for. Vi oppmuntrer alle til å ta samfunnsansvar på ulike måter. Også gjennom å bruke stemmeretten, til å gi sine stemmer til de partiene som representerer de verdiene som de mener er i overenstemmelse med Bibelens verdier og sin egen samvittighet. Vi benytter muligheten til å ønske alle «godt valg»!

 

Med vinger som ørnen

av Julius Mba

Se talen fra Søndagens gudstjeneste her.

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda