KARISMAKIRKEN MED I BIBELMARATON

Bibelmaraton kommer til Stavanger torsdag 31. august. Fra nord til sør leses Bibelen fra den nye oversettelsen Bibelen-Guds Ord. I Stavanger leses Bibelen fra 16:00-17:00 hos Norli Bokhandel i Nygata, Sentrum; Varaordfører Bjørg Tysdal Moe og flere pastorer, blant annet Egil Elling Ellingsen, Tormod Røyland og Arnfinn Clementsen, leser fra Bibelen!

Hovedpastor i Karismakirken, Tormod Røyland sier: «Vi gratulerer Hermon Forlag, og forlagssjef Svein Andersen med utgivelsen av den reviderte utgaven av ‘Bibelen – Guds ord’. Bibelens budskap og verdier må holdes frimodig frem i landet vårt, og vil gleder oss over den oppmerksomheten som bibelmaraton skaper rundt Bibelen, og vi er som kirke stolte over å få være med å gi Bibelen offentlig oppmerksomhet».

 

Gud er vår tro og vårt liv!

av Tormod Røyland

Hør budskapet fra søndagens gudstjeneste her!

Les mer..

Gud er vår tro og vårt liv! Gud er vår tro og vårt liv!