Menighetsdag 16. september
LØRDAG 
KL 11.00 - 16.00
Sted: Perlegården, Tjelta.

Vi lager til en festdag for store og små,
unge og eldre

Vi ønsker at hele menighetsfamilien skal bli enda bedre kjent med hverandre!
Sett av lørdagen til en unik menighetsdag!

Dagen inneholder spennede aktiviteter for alle:
Grilling | Gruppesamtaler | Sporlek/poster
Konkurranser | Lovsang | Seminar med tema “Jesus hele livet!”

Påmelding innen 12. September
Påmelding og registrering ved
betaling via CheckIn.no, Vipps eller Infostand på søndager.
Pris: 100,- voksen | 50,- barn | Max 300,- for familie. Prisen dekker grilling, kaffe, kaker og andre fellesutgifter

___________________________________________________________

SATURDAY 16th of SEPTEMBER
KL 11.00 - 16.00
Location: Perlegården, Tjelta.

A great day of fun for everyone,
young and old

We want the church family to bond and connect. Save this Saturday for an unique Church Day!

There will be fun activities suitable for everyone:
BBQ | Group conversations
Competitions | Praise and Worship
Seminar: “Jesus through life”


Sign up and registration by the
12th of September via CheckIn.no, Vipps, or in Info stand on Sundays.
Price: 100,- adult | 50,- children | maximum
price for a family: 300,-
The price includes BBQ, coffee, cake and other expenses

 

Himmelen til jorden

av Rune Borgsø

Se talen fra Søndagens gudstjeneste her.

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda