Besøk fra Evangeliesenteret
Den 13. november kl 12:00 ønsker vi velkommen til gudstjeneste med besøk fra Evangeliesenteret!

Granlien og Varna Evangeliesenter deltar med sang og musikk. Trond Eriksen taler.

For deg som ikke kjenner til Evangeliesenteret kan vi fortelle at i hele 33 år har de vært livsnødvendig hjelp for rusmisbrukere og deres familier.

Stiftelsen ble etablert av Lise og Ludvig Karlsen i 1983 - den gang begynte de med hjelpearbeidet i sin egen garasje. I 1983 startet de første senteret med 9 "sengeplasser".  og har hatt og har som formål å oppsøke, hjelpe og rehabilitere mennesker som er kommet i sosial nød på grunn av misbruk av rusmidler. Evangeliesenteret bygger på grunnfestede kristne verdier som nestekjærlighet, tilgivelse og gjenoppretting, og at alle skal få en mulighet, jfr. motto ”Ennå er det håp”.

 

Guds Frelsesplan

av Jan Inge Espedal

Se talen fra Søndagens gudstjeneste her.

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda