Besøk fra Evangeliesenteret
Den 13. november kl 12:00 ønsker vi velkommen til gudstjeneste med besøk fra Evangeliesenteret!

Granlien og Varna Evangeliesenter deltar med sang og musikk. Trond Eriksen taler.

For deg som ikke kjenner til Evangeliesenteret kan vi fortelle at i hele 33 år har de vært livsnødvendig hjelp for rusmisbrukere og deres familier.

Stiftelsen ble etablert av Lise og Ludvig Karlsen i 1983 - den gang begynte de med hjelpearbeidet i sin egen garasje. I 1983 startet de første senteret med 9 "sengeplasser".  og har hatt og har som formål å oppsøke, hjelpe og rehabilitere mennesker som er kommet i sosial nød på grunn av misbruk av rusmidler. Evangeliesenteret bygger på grunnfestede kristne verdier som nestekjærlighet, tilgivelse og gjenoppretting, og at alle skal få en mulighet, jfr. motto ”Ennå er det håp”.

 

Bare du kan tale til dine fjell

av Arnfinn Clementsen

Vi møter alle utfordringer som kan føles som store fjell i våre liv. Hør Arnfinns tale om hvordan du ved hjelp av din tro, dine ord, og Guds hjelp - kan skape forandring!

Les mer..

Bare du kan tale til dine fjell Bare du kan tale til dine fjell