Fakkeltog - det nytter!
Kjære medlem i Karismakirken
Sammen om fakkeltog for forfulgte kristne 10. november!
- det nytter - og vi blir hørt!


STARTER MED FAMILIESAMLING I PETRIKIRKEN KL. 17.30.

  • Sandnes Soul Children deltar
  • Fakkeltog (etter familiesamlingen) rundt Breiavatnet til Salem.
    Fakler fås kjøpt ved Petrikirken. Ta med hele familien!
  • FORTSETTER MED MØTE I SALEM KL. 19.00 (ikke egnet for små barn)

  • Informasjon om forfulgte kristne i Saudi-Arabia, Iran, Syria, Libanon og Nord Afrika
  • Gjest: Tijs B er fra Nederland, ansvarlig for Open Doors Internasjonal's Midt-Østen team.
    «Der det er farlig å skifte tro».
  • Sang, film, bønn og fellesskap. Kollekt.

FAKKELTOG - HVORFOR DET?
I verden i dag forfølges rundt 100 millioner kristne for sin tro. Når kristne forfølges, brytes menneskerettighetene, og da særlig retten til trosfrihet. Likevel ser vi at den undertrykkelsen kristne utsettes for fra myndigheter, religiøse grupper og sosiale nettverk ofte forblir oversett.
Målet med et fakkeltog i solidaritet med forfulgte kristne er gjennom en aktiv handling å minne oss selv og andre på den vedvarende uretten kristne lever under. Gjennom forbønn og informasjon ønsker vi å bidra til at flere i Norge engasjerer seg for sine forfulgte trossøsken. Fakkeltog er også en synlig, offentlig markering som blir lagt merke til lokalt og nasjonalt. I forkant av fakkeltoget blir det utarbeidet et opprop som overleveres Stortingets Utenriks- og Forsvarskomité og Utenriksdepartementet (UD) i Oslo. Målet med oppropet er å oppfordre norske politikere og utenrikstjenesten til i større grad å sette trosfrihet og forfølgelse av kristne på dagsordenen. Forfølgelse av kristne angår oss!

HVEM ARRANGERER FAKKELTOGET I STAVANGER?
Det er en komite sammensatt av representanter fra menighetene i Stavanger, Åpne Dører m.fl som står for planleggingen og arrangeringen av fakkeltoget i Stavanger.
 
POLITISK GJENNOMSLAG - BLIR VI HØRT?
I 9 år på rad har fakkeltogene vært med på å sette forfølgelse og diskriminering på den politiske dagsordenen. Vi har sett de siste årene at kristnes situasjon og mangelen på trosfrihet blitt tatt opp mye tydeligere enn før.
I oktober 2013 tok utenriksminister Børge Brende imot oppropet for UD. Som begrunnelse for at UD nå vil jobbe mer for dette, vises det til et bredt engasjement i Norge. Takk til alle som har vært med å vise fram sitt engasjement for forfulgte kristne til nå!

 ÅRETS TEMA: DER DET ER FARLIG Å SKIFTE TRO
Retten til å skifte tro er en universell menneskerettighet. Likevel kan konvertering føre til tap av rettigheter og liv i store deler av verden. Artikkel 18 i FNs verdenserklæring om menneskerettigheter begynner slik: «Enhver har rett til tanke-, samvittighets- og religionsfrihet. Denne rett omfatter frihet til å skifte religion eller tro (...)»
Retten til å skifte tro er nært knyttet til retten til å misjonere - som også er beskyttet av menneskerettighetene. For både Åpne Dører og Stefanusalliansen er retten til å skifte tro en grunnpilar i arbeidet. Bli med og stå opp for dem som nektes sin rett til å skifte tro!
Her er linker til filmer og artikler om situasjonen i Iran og på Den arabiske halvøy:
 

 

Guds Frelsesplan

av Jan Inge Espedal

Se talen fra Søndagens gudstjeneste her.

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda