Invitasjon til bønn!
Det er en glede og et privilegium å kunne løfte både blikket, hjertet og stemmen i bønn til Gud. I tillegg er det en enorm styrke i det å stå sammen i bønn som menighet, og søke Gud innfor en ny og spennende høst!  

Vi leser i Apg 2:42 at disiplene og de troende holdt seg TROFAST til både læren, fellesskapet, brødsbrytelsen OG BØNNENE.

Vi ønsker å starte denne høsten med bønn, og inviterer til to uker med bønnedager.
- Tirsdag 16., onsd 17., torsd 18, tirsd 23. onsd 24. og torsd 25.august kl 19:00-20:30
Det vil være nattverd hver torsdag.

Årets motto, Motivert av kjærlighet, passer veldig godt som grunntone og springbrett for bønnedagene de neste to ukene. Gud ER kjærlighet, og Han har utøst sin kjærlighet i våre hjerter ved Den Hellige Ånd – som også er troens Ånd, lagt ned i våre hjerter. Med Guds tro og kjærlighet som himmelske ressurser, kan vi være frimodige og vite at han hører oss og vil svare!
«Og dette er vår frimodige tillit til ham: at han hører oss når vi ber om noe som er etter hans vilje.» 1.Joh 5:14

 

Bare du kan tale til dine fjell

av Arnfinn Clementsen

Vi møter alle utfordringer som kan føles som store fjell i våre liv. Hør Arnfinns tale om hvordan du ved hjelp av din tro, dine ord, og Guds hjelp - kan skape forandring!

Les mer..

Bare du kan tale til dine fjell Bare du kan tale til dine fjell