Karismakirken inviterer til et spennende seminar om Barnevernet

Det er Karisma International Fellowship som er vertskap for arrangementet i Karismakirken.

Hvorfor inviterer dere til et slik arrangement?
«Vi er en kirken med mange nasjonaliteter og kulturer, og overgangen til norsk kultur og norske lover er stor for mange. Metode for barneoppdragelse og relasjonen mellom barn og foreldre i forhold til virkemidler er ofte annerledes sammenliknet med den kulturen man kommer fra.
Vår erfaring er at mange har hørt, og blitt berørt av historier gjennom venner, venners venner og media. De historiene har fått grobunn til å vokse og utvikle seg negativt. Dermed har det dannet seg en frykt og forestilling blant mange, om at man må passe seg for et barnevern som kommer og tar barna fra foreldrene, gjerne uten grunn. Vi vet at noen har forlatt landet eller vurdert å flytte på grunn av frykt for å miste barna uten å på noen måte være i barnevernets søkelys. Som lederskap ønsker vi å kommer dette i møte med saklig informasjon og skape et rom for dialog og kunnskap», sier pastor i Karismakirken Tormod Røyland.

Karismakirken har spurt egne ressurser som jobber innen sektoren, og med dertil kontakter, om å holde seminaret. Julius Mba, som er leder for Karisma International Fellowship, forteller om en stor interesse for denne ettermiddagen i flere av de afrikanske kirkene og samfunnene i byen, langt utover vår kirkes medlemmer.

Dato for arrangementet er 28. mai-16 kl 15.00 – 17.30.
Det er ingen påmelding og gratis entré.
Det blir servert forfriskninger i etterkant av arrangementet. 

 

Karisma International Fellowship
invites you to an evening of Norwegian Child Welfare (Barnevernet) Awareness Program.

The rules, truth and myths will be unveiled!

Time 15:00

Date: 28th of May 2016

Venue, Karisma Church

Light refreshments will be served.

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda