Vinterseminaret 2016!

28.-31. Januar 2016 er det tid for Arnfinn Clementsens Vinterseminar i Karismakirken.

Siden 1993 har dette seminaret vært en årlig tradisjon, som Nyttårs-eller Vinterseminar. 

 

Det første seminaret var i januar 93. Karisma Senter leide på den tiden det gamle 
"vekkelseslokalet" Bethania i sentrum av Stavanger som i dag revyscenen "Stavangeren". På den 
tiden blåste det kraftig rundt menigheten, men folk strømmet til, og entusiasmen og forventningen 
var på topp! 

Det ble en spesiell uke, møter hver kveld fra tirsdag til søndag. Det var "hunger" etter levende og 
trosfylt undervisning, stor åpenhet for Den Hellige Ånd, og mange opplevde denne uken som et 
åndelig gjennombrudd. Folk kom fra mange ulike kirker og sammenheng, fra Stavanger og hele 
Nord-Jæren. Tema den gangen var: "Den troende og verden". Siden den gang har seminarene 
vært godt besøkt hver år, og inspirert både enkeltpersoner og menigheter.

Nyttårsseminaret 2016 i Karismakirken har temaet "Bygg framtiden", og vil ha et budskap til 
enkeltpersoner, kirke og samfunn.

Vi spør Arnfinn Clementsen om hans forventning til årets seminar:
"Vi lever i en spesiell tid, i en fordrende og spennende tid. Mye er i forandring og framtiden synes 
på mange måter usikker. Men vi gleder oss over hva Gud har gjort i årene som ligger bak, og ser 
framover med tro i blikket! Gud har mer på lager for deg og meg, for kirker og forsamlinger, og 
hele vårt land! Jeg ser frem til årets seminar med stor forventning, og jeg håper mange vil invitere 
med seg sine venner!"

De kjente lovsangerne Monica og Håvard Kilvær blir med i seminaret, sammen med pastor 
Tormod Røyland, forkynner og forretningsmann Svend David Gustavsen fra Hamar, og 
Karismakirkens sangere og musikere.

Det blir seminar torsdag og fredag kveld, og lørdag formiddag. Lørdag kveld blir det Jesuskveld 
med forkynnelse, lovsang og undervisning. Finalen er søndag formiddag med Gudstjeneste.

Alle er hjertelig velkommen! 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda