Evangeliseringsskolen - Nytt kursXee er for ALLE.

Som troende ønsker vi å dele evangeliet - de gode nyhetene - med barna våre, slekt, venner, kolleger og verden - dette privilegiet er vårt. Mange av oss synes det vanskelig fordi vi føler oss usikre og famlende på hvordan. Xee gir det "språket" og verktøyet du trenger! 

I Evangeliseringsskolen Xee lærer vi:
1. Hvordan ta kontakt, møte og «se» mennesker. Vi lærer empatisk lytting, og å stille gode spørsmål.
2. Hvordan lede samtalen fra "vær og vind" og inn på tro og som åpner for meningsfulle samtaler.
3. Hvordan forklare evangeliet på en måte som folk forstår.
4. Xee utfordrer, utruster og gir åndelig vekst i ditt liv! Etter selv å ha gått kurset anbefaler jeg XEE varmt til alle.

Tormod Røyland, Pastor

XEE INTERNASJONALT XEE (Evangelism Explotion) har vært utviklet, uttestet og  evaluert i over 45 år, slik at konseptet vi tilbyr i dag, er et produkt av høy kvalitet tilpasset å kommunisere med mennesker i vår tid. I 1996 var EE det første kristne "ministry"  som ble plantet i alle verdens nasjoner. På verdensbasis trenes hvert år over 200.000  til å dele evangeliet, og (ved Guds nåde er) resultatet  er at over 5 mill hvert år bekjenner en personlig tro på Jesus.John B. Sorensen, President Evangelism Explosion International.

Kurset har ført til at jeg har ryddet plass i livet, slik at jeg er mer tilgjengelig for mennesker. Jeg er 
blitt mer bevisst på å dele evangeliet og å se etter muligheter. Historiene (verktøyene vi lærer) er 
gode og anvendbare. Karin Eidhamar (22)

“Vi lærer å presentere evangeliet på en visuell, lett forståelig måte. For eksempel hvordan Jesus tok bort syndens skille mellom Gud og mennesker. Historiene, spørsmålene og bibelversene vi lærer er fleksible og de er derfor anvendelige samlet eller enkeltvis avhengig av hvem jeg snakker med. Undervisningen har også gitt meg en klarere forståelse av verdien til det personlige vitnesbyrdet.” Frode Svendsen Bjerk (39)

“Kurset har ført en endret livsstil der jeg er blitt mer bevisst på tidsbruken og på muligheter for å dele evangeliet i mine relasjoner. Kvaliteten på spørsmålene og historiene i XEE gir meg en trygghet i samtaler, viser tydelig hva evangeliet handler om, samt kunnskap om hva jeg bør legge vekt på. Flere av mine venner gir tilbakemelding om at de setter pris på samtalene, og jeg kjenner glede ved å dele evangeliet på en måte som involverer, og samtidig utfordrer på en
god måte.” Tore Haugen (44)


Meld deg på snarest!

For påmelding og spørsmål send epost til: 

torehaugen01@gmail.com, eller ring karismakirkens kontor 

51 91 18 80 (tirs – fre, 10.00 – 14.00) eller kontakt oss 

på https://www.facebook.com/groups/xeekarismakirken/

Påmeldingsfrist: løpende opptak, begrenset med plasser!

Datoer for semesteret:

18. januar, 25. januar

01. februar, 08. februar, 22. februar, 29. februar

07. mars, 14. mars

04. april, 11. april, 18. april, 25. april

02. mai, 09. mai

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda