Opprop til støtte for flyktningene


Dette oppropet ble opplest i Karismakirkens gudstjeneste 13. september - 15, og det ble samlet inn en pengegave.

Flyktningestrømmen fra Syria gjør inntrykk på oss. Bildene og portrettene av små barn, ungdommer uten foreldre og forkomne familier berører oss. De fleste er vanlige mennesker som flykter, ikke på grunn av fattigdom, men fordi de etter 2 år i borgerkrig og uroligheter i Syria søker etter en fremtid for seg og sine.

VÅRT KALL
Vi ser og forstår at det er store politiske grep i Europa som må tas for å håndtert situasjonen og for å kunne hjelpe flyktningene. Som kirke er ikke vårt primære kall å engasjere oss politisk, det er politikernes oppgave - MEN det er viktig at menigheten ber for dem. Som kirke engasjerer vi oss som medmennesker uten å ta parti, verken ut fra etnisitet eller religion. Våre hjerte som kirke lar seg bevege av nøden som menneskene, skapt i Guds bilde er i. Og i det ligger også vårt kall å hjelpe.

MILLIONER PÅ FLUKT
I Syria bodde det 20 millioner syrere. I følge professor Hans Rosling er 12 millioner av dem syrere på flukt. Av dem er 8 millioner flyktninger i eget land. I tillegg er 3 millioner flyktninger i nabolandene, 1,5 million bare i Libanon. Kun 400 000 har flyktet til Europa til nå.

Blant disse menneskene er det også tusenvis av kristne brødre og søstre.
Hvordan hjelper vi best? Det vil ukene og månedene som kommer vise med større tydelighet. Men som kirke ønsker vi å gjøre noe, og ikke sitte på gjerdet. Vi kan gjøre to ting:

GI PENGER
For det første: Vil du være med å gi en barmhjertighetsgave i dag? Karismakirken vil opprette en "flyktningekonto" hvor vi uavkortet vil bruke pengene gjennom effektive kanaler som er troverdige i forhold til formålet, hvor mest mulig av hver 100-lapp når frem til barna, ungdommer og trengende. Situasjonen akkurat nå er litt uavklart. En katastrofal flyktningebølge rammer Europa og kommer nærmere og nærmere vårt eget land. Dette krever samarbeid mellom de ulike land, og samarbeid mellom myndigheter og frivillige organisasjoner og kirker.

GI PRAKTISK HJELP
For det andre: Vi oppfordrer våre medlemmer, som enkeltpersoner og familier til å bidrar konkret når den tiden kommer som besøkshjem, praktisk hjelp eller på andre måter. Sist tirsdag åpnet Stavanger kommune et Syria-senter. Formålet med Syria-senteret er å koordinere innsatsen fra frivillige. La oss gjøre godt mot alle, sier Guds ord.

KJÆRLIGHET ER HANDLING
Jesus selv sier: Jeg var fremmed, og dere tok imot meg (Matt 25;35). Og Bibelen lærer oss: Dere skal elske innflytterne, for dere var selv innflyttere i Egypt (5Mos 10; 19).
Så la oss gjøre noe - for kjærlighet er handling. Edmund Burke, engelsk politiker på 1700-tallet sa: Ingen har gjort en større feil enn han som ikke gjorde noe, fordi han bare kunne gjøre litt.

En av våre verdier er sjenerøsitet - det er noe vi er, men kun gjennom handling. Tenk om det alltid kunne være slik, at når menigheten er samlet vil noen alltid få det bedre!

La oss stå sammen og hjelpe!

Beste hilsen
Pastorteamet og Karismakirkens ledelse

Gi en gave? Benytt Karismakirkens misjonskonto 2801.38.71576 - Merk gaven "Syria".

------------------------------------------------------

Pastor Tormod Røyland har deltatt i et møte med flere av pastorene og lederne i menighetene i Stavanger. Det har ført frem til et konkret initiativ som vi har kalt "Vi vil hjelpe". Alle som ønsker å hjelpe, kan registrere seg og få fortløpende info på www.vivilhjelpe.no . Du finner informasjon og forslag på ulike måter man kan gi praktisk hjelp på ettersom flyktningestrømmen øker i Rogaland. Det kan være alt fra å være flyktningefadder, tilby husrom, gi klær med mer.

 

 

 

 

 

Guds Frelsesplan

av Jan Inge Espedal

Se talen fra Søndagens gudstjeneste her.

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda