Mektige dager i Uganda
Arnfinn Clementsens seminar "Turn your nation to God" i Kampala, Uganda, 

20 - 22. august, ble mektige dager en stor opplevelse

Det var to år siden Karismakirkens norsk-ugandiske pastor- og misjonærpar, Randi og Robert Kaddu Andersen, inviterte Arnfinn Clementsen til å ha et "Turn your nation to God"- seminar i hovedstaden Kampala.
Endelig var tiden inne, og 20.-22. august ble noen utrolig spennende og innholdsrike dager. Pastorene Arnfinn Clementsen og Tormod Røyland reiste sammen med Karismakirkens støtte og velsignelse i ryggen. Hundrevis av pastorer kom til seminaret fra hovedstaden, Kampala, og fra byer og landsbyer fra mange distrikter i landet.

STORT ARRANGEMENT
Arrangementskomiteen med to av pinsebevegelsens biskoper i spissen, Kaddu og Saazi, sammen Randi og Robert, hadde gjort en kjempejobb i forberedelsene. Et stort team av pastorer og ledere dannet arrangementskomiteen. Det store senteret til menigheten "Miracle Center" var leid, og busser var innleid til transport og skoler til overnatting.

En stor mengde frivillige medarbeidere gjorde en stor innsats for at alt skulle fungere.Seminaret gikk ikke upåaktet hen hos myndighetene heller. Allerede på flyplassen ble Arnfinn og Tormod geleidet gjennom "VIP-inngangen", og Arnfinn fikk sin egen "bodyguard" som fulgte dem under hele konferansen.


TURN YOUR NATION TO GOD
Tema for seminaret var "Turn your nation to God". Arnfinn underviste om hvordan kirken kan være "lys og salt" i landet, om lederskap for kirke og nasjon, og ikke minst om bønn for nasjonen. Uganda har en historie med mye krig og vold siden frigjøringen fra kolonimakten i 1962, men landet er på på vei opp, og budskapet om at kirken og de troende er en nøkkel i nasjonal forsoning og gjenreisning ble mottatt med stor glede og takknemlighet.

Undervisningen tok kraftig tak, Guds ånd var utøst, og de fleste ønsket forbønn og håndspåleggelse for å gå inn i en ny tid med forandring i bygder og byer i nasjonen. Det ble mange kraftfulle bønnesekvenser for land og folk. 

Tormod underviste i seminaret om spenninger i menigheten i fornyelse og gjennom generasjonene, og om visjon og oppdrag. Det ble mottatt med begeistring. Lørdag ble også en stor nasjonal bønnekampanje foran neste års valg lansert.

LEDERFROKOST MED NASJONALE LEDERE
Lørdag var det et spesielt frokostmøte arrangert av "Institute for national transformation". Her var det ledere fra parlamentet, finansverdenen, universitetet, business og kirke. Her var Arnfinn Clementsen invitert til å holde foredrag om erfaringer fra Norgeshistorien og de siste tiårenes "oil-journey".
Historien om Hans Nilsen Hauge ble til stor inspirasjon, og Arnfinn delte videre erfaringer om hvordan norsk lederskap både nasjonalt og her i Stavanger-regionen har utviklet oljeindustrien. Hans foredrag ble mottatt med stor takknemlighet og begeistring, og flere uttrykte at dette foredraget burde holdes i nasjonalforsamlingen.


SØNDAG I GRACE CHURCH
Søndag var det møter hos Randi og Robert i Grace Chruch. Ca. 30 av pastorene fra seminaret  som var knyttet til nettverket som Randi og Robert leder, ble over denne søndagen før de reiste tilbake ti sine hjemsteder. Det var en fest hvor Tormod og Arnfinn underviste og inspirerte.


TAKK TIL KARISMAKIRKEN
Arnfinn og Tormod sitter tilbake med takknemlighet for hva Gud gjorde disse dagene og med stor takk til Karismakirken som stilte seg bak opplegget i samarbeid med de ugandiske kontakter og kirkeledere.
Takk til alle givere og forbedere som har vært med på å gjøre disse dager til en virkelighet!

Se større billedgalleri ved å trykke her

 

Med vinger som ørnen

av Julius Mba

Se talen fra Søndagens gudstjeneste her.

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda