Livsgruppene er smågrupper som samles i hjemmene for å utvikle det sosiale og åndelige fellesskapet. De møtes annenhver uke og består vanligvis av 5-12 personer. Gruppene er tilpasset kjønn, alder og om mulig geografi. 

Her kan du få del i aktuell undervisning fra Gudstjenestene, muligheter for gode samtaler, tid til bønn og forbønn, bygge relasjoner og invitere nye.

Til høsten 2015 utvider vi tilbudet, og starter flere grupper både for ungdom og voksne.

Hvis du ønsker å bli med i en livsgruppe, er det bare å ta kontakt!

Send gjerne en mail til avdelingsleder - christine@karisma.no

 

Life groups are small groups meeting at home to develop the social and spiritual fellowship. Meeting every other week, and consisting of 5 to 12 persons. Each group are shaped according to gender, age and geography if possible.

You can take part in relevant teaching from the Services, have good conversations, time for praying and intercession, building relationships and invite friends to join.

Autumn 2015 we're expanding - starting new groups for both youth and adults.

If you want to join a life group, please contact us!

You can send an email to head of Life group department - christine@karisma.no

 

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda