Et kurs i relasjonsevangelisering som passer ALLE!

3 om tidligere kurs:

Karin Myrstad (22)

Evangeliseringsskolen XEE har ført til at jeg har ryddet plass i livet, slik at jeg er mer tilgjengelig for mennesker. Jeg er blitt mer bevisst på å dele evangeliet og å se etter muligheter. Historiene er gode og anvendbare og viser tydelig hva evangeliet handler om. Skulle ønske jeg hadde tatt skolen før jeg var på misjonstur til Moldova, da den kunne vært et godt redskap her!

Kristine Lea (50)

Evangeliseringsskolen XEE har gjort at jeg har en annen agenda og mer meningsfylte samtaler med mennesker. Jeg er blitt mer bevisst på hva jeg vil oppnå, og XEE er til god hjelp som et systematisk  verktøy når jeg deler evangeliet. Historiene er gjenkjennbare for dem jeg snakker med. Jeg har også lært å legge av uvaner, frykt og kulturelle begrensninger og blitt mer frimodig.

Tore Haugen (44)

Evangeliseringsskolen XEE har ført en endret livsstil der jeg er blitt mer bevisst på tidsbruken og på muligheter for å dele evangeliet med mine relasjoner. Kvaliteten på spørsmålene og historiene i XEE gir meg en trygghet i samtaler, samt kunnskap om hvilke element som bør være med. Flere gir tilbakemelding om at de setter pris på samtalene som er kommet ut av XEE, og jeg kjenner glede ved å dele evangeliet på en måte som involverer, samtidig som det utfordrer mine venner på en god måte.

Hvorfor Evangeliseringsskolen Xee?

Xee er for ALLE! Jesus har kalt oss til å være ambassadører i forsoningens tjeneste. Evangeliet er det beste vi kan gi mennesker. Men det er en kjennsgjerning at mange av oss synes det er vanskelig. Hva skal jeg si, hvordan skal jeg forklare evangeliet slik at mennesker forstår det? Mange føler at de mangler "språk". Og dermed trekker vi oss. Evangeliseringsskolen Xee gir det språk, verktøy og modeller som skaper trygghet for deg i det å dele evangeliet.
De 14 mandagene kurset varer er viktige for å lære og bli trygg på verktøyet. Du vil oppleve at kurset er en prosess hvor du formes og inspireres! Vel verd tiden! 

Gjennom en kombinasjon av interaktiv undervisning (video og veileder), øvelser og praktisk trening med veiledere kommer du i gang! Vi mener det er en av de aller beste treninger på dette feltet tilgjengelig for kristne i dag!

 

Oppstart 18. januar -16. Siste kurskveld 9. mai.

Sted: Karismakirken, lillesalen i underetasjen.

For informasjon og påmelding:

Epost:  Tore Haugen (kursleder) epost: torehaugen01(a)gmail.com eller mobil: 916 86 060

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda