(Illustrasjonsbilde)

30 på medarbeiderkurs
Årets medarbeiderkurs hadde 30 deltagere. Mange var allerede i tjeneste og flere er i startgropen på vei inn i medarbeiderskap. Karismakirken har som mål at alle frivillige medarbeidere i menigheten skal ha gått medarbeiderkurset minst én gang. Kurset går over to mandagskvelder.

Pastor Tormod Røyland forteller at kurset har tre mål. 
For det første er det viktig å formidle basisen for medarbeiderskap i Guds rike og betydningen av tjenende lederskap med Jesus som forbilde. I den delen berører kurset også nådegavenes funksjon og betydning. 

For det andre underviser vi om Karismakirken som kirke. Hva er vår kirkes «DNA», visjon og struktur. Dette skaper en felles forståelse og et bilde av hva kirken vår handler om og hvordan vi bygger. Et felles bilde gir en sterk enhet i menigheten og retning for medarbeiderskap. 

For det tredje er det viktig for oss å skape trygghet hos medarbeiderne ved å snakke praktisk om medarbeiderskap, avklare en del forventinger som en medarbeider kan ha til sine ledere i forhold til å bli sett og møtt. Men den avklarer også forventninger til den som er medarbeider som forsterker den gode opplevelsen hos medarbeideren av å utgjøre en forskjell.

Det er oppmuntrende å merke den begeistringen og samhørigheten som skapes gjennom disse kveldene, forteller en fornøyd Karisma-pastor.

 

Guds Frelsesplan

av Jan Inge Espedal

Se talen fra Søndagens gudstjeneste her.

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda