Utvidelse av skolen
Stavanger Kristne Grunnskole (SKG) har startet med utvidelse av skolens fasiliteter. Nytt skolebygg skal stå ferdig høsten 2015 og gi plass til ca 200 elever fra 1. til 10. klasse. I dag har skolen ca 125 elever. I tillegg til flere elevplasser bygges det "spesialrom" til for eksempel fysikk og kjemi, mat og helse, kunst og håndverk og lærerrom og mer.  SKG har kjøpt en andel av Karismakirkens tomt. Dermed har det blitt opprettet et sameie mellom Karismakirken og Stavanger Kristne Grunnskole. Stavanger Kristne grunnskole er dermed selv utbygger og eier av det nye skolebygget. 

Stavanger Kristne Grunnskole er en selvstendig stiftelse hvor styret er satt sammen representanter fra de to stiftermenighetene; Kristen Tjeneste og Karismakirken.

 

Alt på grunn av Jesus

av Arnfinn Clementsen

"Han som ikke visste av synd, har han gjort til synd for oss, for at vi i ham skulle få Guds rettferdighet." 2. Kor 5:21

Les mer..

Alt på grunn av Jesus Alt på grunn av Jesus