Utvidelse av skolen
Stavanger Kristne Grunnskole (SKG) har startet med utvidelse av skolens fasiliteter. Nytt skolebygg skal stå ferdig høsten 2015 og gi plass til ca 200 elever fra 1. til 10. klasse. I dag har skolen ca 125 elever. I tillegg til flere elevplasser bygges det "spesialrom" til for eksempel fysikk og kjemi, mat og helse, kunst og håndverk og lærerrom og mer.  SKG har kjøpt en andel av Karismakirkens tomt. Dermed har det blitt opprettet et sameie mellom Karismakirken og Stavanger Kristne Grunnskole. Stavanger Kristne grunnskole er dermed selv utbygger og eier av det nye skolebygget. 

Stavanger Kristne Grunnskole er en selvstendig stiftelse hvor styret er satt sammen representanter fra de to stiftermenighetene; Kristen Tjeneste og Karismakirken.

 

Partnerskap med Gud

av Julius Mba

God has always liked partnership from the very beginning. We're created to worship Him; to collaborate with Him; to work with Him; to partner with Him.

Les mer..

Partnerskap med Gud Partnerskap med Gud