KIF 18. oktober 

Welcome to Karisma International Fellowship 

Come and greet familiar faces, as well as welcome fresh faces. Have a blessed time with God through our internationally diverse worship, inspiring message and warm fellowship. Dinner will be served at kl 17:00. 

Don't forget to tag along at least one friend! The more the merrier as they say. :)

Karisma International Fellowship Lørdag 18. oktober 2014

International Fellowship er en åpen sosial og åndelig møte arena hvor de internasjonale og etnisk norske medlemmer og venner av menigheten møtes. Fantastiske og fargerike samlinger hvor det meste skjer på engelsk. 
Samlinge begynner med ett varmt måltid

Du er hjertelig velkommen.

Hilsen arbeidsgruppa for KIF

 

Gud er vår tro og vårt liv!

av Tormod Røyland

Hør budskapet fra søndagens gudstjeneste her!

Les mer..

Gud er vår tro og vårt liv! Gud er vår tro og vårt liv!