Arnfinn Clementsen med ny bok

Arnfinn Clementsen gir ut en ny bok med tittelen "Tøffe tider". Denne boken er et spennende stykke av nyere norsk frikirkehistorie, og berører blant annet striden i Pinsebevegelsen, trosbevegelse og karismatikk. Den har også med histore fra Karisma Senter sitt frambrudd og start. Arnfinn Clementsen trekker "forhenget til side", og beskriver om ulike epoker, spenninger og prosesser. Med personlige betrakninger, meninger og til tider en god posjon humor, får du innblikk i en tid med brytninger i liv og tjeneste.

For "Tøffe tider" er også en personlig bok hvor Arnfinn Clementsen er åpen på utfordringer i eget liv på godt og vondt. Boken er utgitt på Hermon Forlag med anbefalinger fra blant andre Åge Åleskjær (OKS) og Martin Cave (IMI-Kirken).  Søndag 14. september kl 12.00 vil Karismakirken ha "bokslipp" på denne boken i gudstjenesten. Pastor Sten Sørensen vil også delta i denne anledningen.

 

 

Guds Frelsesplan

av Jan Inge Espedal

Se talen fra Søndagens gudstjeneste her.

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda