Karisma International Fellowship

Velkommen til KIF 15 februar kl. 17-19.00 Welcome to KIF the 15th of february from 5pm-7pm.

 

Tilgjengelig for Gud

av Tormod Røyland

Hør talen fra Søndagens gudstjeneste her!

Les mer..

Tilgjengelig for Gud Tilgjengelig for Gud