Karisma International Fellowship

Velkommen til KIF 15 februar kl. 17-19.00 Welcome to KIF the 15th of february from 5pm-7pm.

 

Kirke er kjedelig

av Tormod Røyland

Hør talen fra gudstjenesten her

Les mer..

Kirke er kjedelig Kirke er kjedelig