Karisma International Fellowship

Velkommen til KIF 15 februar kl. 17-19.00 Welcome to KIF the 15th of february from 5pm-7pm.

 

Frykt ikke, bare tro!

av Jan Inge Espedal

Hør talen fra sommermøtet her

Les mer..

Frykt ikke, bare tro! Frykt ikke, bare tro!