Karisma International Fellowship

Velkommen til KIF 15 februar kl. 17-19.00 Welcome to KIF the 15th of february from 5pm-7pm.

 

Grip dagen

av Arnfinn Clementsen

Hør budskapet fra søndagens gudstjeneste her, eller se det på livestream!

Les mer..

Grip dagen Grip dagen