Troens kraft!

Søndagene 12. og 19. Januar var det Nyttårsseminar i Karismakirken med pastor Arnfinn Clementsen. Det var hans 20. nyttårsseminar siden det første i 1993. Headingen for årets seminar var "Klassiske budskap i en ny tid".

Nyttårsseminar om troens kraft

Clementsen talte om tro, rettferdighet, og om vår regjeringsposisjon med Kristus, og han krydret undervisningen med fortellinger og erfaringer fra eget liv og fra menigheten. 


Nytt av året var å ha seminaret på to søndager i stedet for en weekend eller langhelg. Begge søndager var det gudstjeneste og seminarer på kvelden.


Første søndagen talte Arnfinn Clementsen på formiddagen om "Troens kraft", et sterkt budskap om kvinnen med blodsykdom ble forandret gjennom sin tro på Jesus. Denne troen er ikke en anstrengelse eller prestasjon, men den kommer av å høre Guds ord. Hun hørte om Jesus og det skapte tro, og troen forvandlet hennes liv. Din tro har frelst deg, sa Jesus.

På kvelden fortsatte Clementsen med seminaret: "Din tro er ditt liv". Hans inspirerende og levende budskap var at "rett tro fører til rett liv". Hvis vi skal forandre våre liv må vi forandre vår tro, og det skjer gjennom Guds Ord.


Den neste søndagen fortsatte Arnfinn Clementsen å undervise på formiddagen om "Dette er min tro". Han talte om den grunnleggende tro som former og skaper vårt liv, og han fortalte hvordan har erfart gjennom livet at denne troen holder. Troen på at Gud er en god far, troen på at vi er tilgitt alle våre synder og 100% rettferdiggjort på grunn av Jesus. Troen på at Gud er med gjennom alle ting, og troen på at Gud vil lede oss i våre valg gjennom livet.
I seminaret på kvelden underviste han om "å regjere som konge i livet!.

Den som har mottatt Guds store nåde og rettferdighetens gave kan møte livet ut fra en seiersposisjon.
Det var stor begeistring for undervisningen, og spesielt i kveldseminarene ønsket mange forbønn.

 

Denne inspirerende og livsforvandlende undervisningen er å få kjøpt fra Karismakirken på minnepenn/ MP3 for bare kr. 99,- + porto,

Du kan også se og høre talene på Livestream TV.

 

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda