Jan Inges tjeneste utvides

Søndag 27. oktober ble en spesiell dag i Karismakirkens gudstjeneste da ledende pastor Tormod Røyland og Irene markerte, sammen med menigheten, ungdomspastor Jan Inge Espedal sin utvidede pastortjeneste. Her kan du lese Tormod Røylands hilsen til Jan Inge, Janne Gro og menigheten:

Kjære menighet. I dag har vi ønsket å ta frem Jan Inge Espedal, vår enestående ungdomspastor i menigheten gjennom 7 år, for å markere en utvikling i han tjenestefunksjon og anerkjenne hans tjeneste som pastor i blant oss.

Vi ønsker også å ha med Janne Gro. En pastortjeneste vil alltid prege ekteskap, prioriteringer og hele livet. Irene og jeg vet at Jan Inge ikke på noen måte kunne utøve sin tjeneste på den måten han gjør, uten at Janne Gro hadde stått med.

Efeserbrevet 4; 11 sier: Det var han som ga noen til å være apostler, noen til profeter, noen til evangelister og noen til hyrder (pastorer) og lærere, for å utruste de hellige til tjeneste så Kristi kropp bygges opp.

Jan Inges utvikling i tjenesten har vært svært god. Som ledende pastor, har jeg og Lederrådet opplevd det naturlig å anerkjenne den tjenesteutviklingen som Jan Inge har hatt. Han er en tjenestegave med stor arbeidskapasitet, høy arbeidsmoral med troverdighet i liv og tjeneste.


Jan Inge er ungdomspastor og har fokus på ungdom og har hatt det som prioritert arbeidsfelt. Samtidig har han mer og mer blitt en pastor for HELE menigheten, som alle aldersgrupper forholder seg til.

Noe av vår styrke som menighet er at ungdomsarbeidet ikke er en «stat i staten». Ungdomsarbeidet har vært prioritert og skal være et prioritert arbeid, integrert i hele menigheten fokus og arbeid. Derfor ser du ungdommer i tjeneste i gudstjeneste som møteverter, kafe-verter, som medarbeidere i søndagsskolen, som musikere og lovsangsledere, i media-teamet. I tillegg har de har sine egne ungdomsmøter og livsgrupper (smågrupper). Ungdomsarbeidet lever ikke sitt eget liv utenfor den voksne delen av menigheten, slik det dessverre er i mange sammenhenger. I Karismakirken bygger vi EN menighet. I visjonsdokumentet vårt – «kirken jeg ser», uttrykker vi: «Vi ser en internasjonal fler-generasjonsmenighet med spesiell oppmerksomhet på neste generasjon». Jan Inges funksjon vil fortsatt reflektere det fokuset mer enn noen gang, men også hans tittel..

Jan Inge har sagt seg villig til å ta mer og større ansvar, og opplever at det er i tråd med det kallet han bærer, og at han opplever en kjærlighet og overgivelse til alle generasjoner.

I dag, markerer vi at Jan Inge ikke kun er ungdomspastor, men pastor i Karismakirken. Han innsettes ikke i tjeneste, det er gjort for lenge siden, men vi markerer hans tjenesteutvikling.

Jan Inge vil ikke på noen måte slippe ungdomsarbeidet. Dette er ingen svekkelse, men en bevisstgjøring for oss som pastorer og for menigheten. Dersom noe spør: «Har dere ungdomspastor i Karismakirken»? Så er svaret: JA. Det er Jan Inge. Ungdomsarbeidet er en av Jan Inges ansvarsområder, men han bærer også andre områder; som gudstjenesten, lederutviklingsprogrammet vårt, og hjelper meg i pastortjenesten på et bredt plan i menigheten.

I ungdomsarbeidet ser vi at nye ledere og forkynnere vokser frem. Og vi ønsker å skape et positivt vekstmiljø for disse unge lederne. De får mer og mer ansvar i ungdomsarbeidet og 18+ arbeidet. Jan Inge bruker mer tid på ungdomslederne og deres utvikling og mindre tid på å gjennomføre selv samlingene. Og de unge lederne bruker sine gaver og utrustning i ungdomsarbeidet til å drive arbeidet under Jan Inges veiledning og støtte.

Jeg vil spørre deg Jan Inge: «ER DU VILLE TIL Å VÆRE PASTOR FOR HELE MENIGHETEN, OG TJENE TROFAST OG OVERGITT I KRAFT AV DEN NÅDE OG SALVELSE SOM GUD GIR DEG?» « J A ! »

Så spør jeg dere i Karismakirken: «VI DERE ANERKJENNE OG TA IMOT JAN INGES HYRDETJENESTE I BLANT OSS SOM PASTOR»? « J A ! »

Janne Gro: I dag vil vi også takke deg for at du er villig til å betale prisen det er å stå med Jan Inge i tjenesten. Du har også en viktig tjeneste. Vi vet det er en pris å betale, men det er også en velsignelse å ta imot. Takk skal du ha.

Markering ble avsluttet med forbønn og med annerkjennelse og bifall fra forsamlingen gjennom en varm applaus.

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda