Watoto konsert!

Opplev Watoto barnekor fra Uganda i en energisk konsert av håp!

WATOTO I KARISMAKIRKEN

DU INVITERES TIL

YOU ARE INVITED TO

BEAUTIFUL AFRICA: A NEW GENERATION

Opplev Watoto barnekor fra Uganda i en energisk konsert av håp. Med fengende trommer, energisk afrikansk dans, spennende audiovisuelle effekter får du formidlet barnas sterke og inspirerende livshistorier, om liv som har blitt vendt fra nød til glede og håp.

Siden 1994 har Watoto barnekor reist rundt i hele verden som talspersoner for 47,5 millioner afrikanske barn som har blitt foreldreløse på grunn av HIV/AIDS, krig, fattigdom og menneskehandel.

HVOR: I Karismakirkens lokaler

NÅR: Lørdag 14.september kl 1800

 

YOU ARE INVITED TO

BEAUTIFUL AFRICA: A NEW GENERATION

Come and see Watoto Children's Choir from Uganda in an vibrant concert of hope. Catchy drums, energetic frican dance, exciting audiovisual effects. The children will share some inspiring testimonies of lives that have been turned from distress to joy and hope. 

Since 1994, Watoto Children's Choir have traveled around the world as spokespeople for 47.5 million African children have been orphaned because of HIV / AIDS, war, poverty and human trafficking.

WHEN: Saturday 14 September at 1800

WHERE: Karismakirken

 

Guds Frelsesplan

av Jan Inge Espedal

Se talen fra Søndagens gudstjeneste her.

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda