Arnfinn Clementsen 60 år!

Arnfinn Clementsen 60 år

Den 25. august blir pastor Arnfinn Clementsen 60 år. Han er en kjent kristenleder og skattet forkynner. Han vokste opp i Skotselv i Øvre Eiker kommune og ble som femtenåring døpt og tillagt pinsemenigheten på stedet.  Som attenåring begynte Clementsen som evangelist og predikant. Mellom 1978 og 1980 var han pastor i en misjonsmenighet i Nord-Jylland i Danmark. Fra 1980 til 1981 var han fast predikant i pinsemenigheten Tabernaklet, Skien.

Høsten 1981 flyttet Liss-Bente og Arnfinn Clementsen til Stavanger. Det ble til 30 års pastortjeneste. De opplevde at Gud hadde kalt dem til å bygge menighet i byen, og de forsto at dette ikke var en kortvarig «gjesteopptreden», men et livskall.

Menigheten ble fornyet og etablert som Karisma Senter, eller Karismakirken som den heter nå. Gjennom disse 30 årene bygget pastor Arnfinn Clemetsen opp et stort og omfattende arbeid.  Den 1. august 2010 avsluttet han sin tjeneste som hovedpastor i menigheten og ga stafettpinnen videre til neste generasjon. Menigheten nyter fortsatt godt av hans pastor- og forkynner gaver ved at han taler regelmessig og er aktivt med i menigheten. 

Arnfinn Clementsen er samfunnsengasjert og ønsker at kristne skal ta mer ansvar for Norge. Derfor har han tatt initiativ til flere nasjonale og internasjonale bønneaksjoner, blant annet ved Stortingsvalg og kommunevalg i Norge, sammen med stor bredde av kristenledere.
I 1995 reiste han rundt i alle norske fylker og besøkte 35 byer med sin Norgeskampanje. Kampanjens hensikt var å inspirere til bønn og økt samfunnsansvar. Samtidig hadde han med seg sin bok «Norge tilbake til Gud». Den ble spredt i 70 000 eksemplar under kampanjen
som ikke bare fikk ringvirkninger i Norge, men resulterte i lignende kampanjer i utlandet.

Nevnes må også at han er en skattet forfatter som har skrevet mange bøker. Hans nyeste bok, ”Jesus-fortellinger”, er en lettlest og fengende bok hvor han forteller historiene om Jesus til dagens mennesker. Han er også en aktiv skribent med sine treffende kommentarartikler i ulike aviser og blader.

Jeg har lært jubilanten å kjenne gjennom samarbeid og vennskap i mange år. Arnfinn er en forkynner og inspirator av rang, og han har mange venner i ulike kirkelige sammenheng.
Arnfinn er en brobygger med stor kontaktflate langt utenfor kirke og menighet, og han er en pionér som gjerne går nye veier.

Som den samfunnsengasjerte person Arnfinn er, sitter han også i kommunestyret i Sola kommune og er leder for Utvalg for Levekår.

For oss er han en nær og god venn som vi setter svært høyt! Håper han får mange gode år sammen med Liss-Bente og sine to flotte sønner med ektefeller. Med sin livserfaring og sine gaver har han fortsatt en stor gjerning å utføre både i kristen-Norge og ellers i samfunnet. Gratulerer med de 60 år!

Dagen feires med åpen festgudstjeneste i Karismakirken søndag kl. 12:00. Velkommen.

 

Sten Sørensen og Tormod Røyland

 

Guds Frelsesplan

av Jan Inge Espedal

Se talen fra Søndagens gudstjeneste her.

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda