Bønn for Norge og stortingsvalget 2013

Bønn for Norge og stortingsvalget 2013 Karismakirken StavangerHvorfor?
Stortingsvalget 2013 blir et verdivalg. Jesus sier at hans kirke er verdens lys og jordens salt. Derfor er det ingen tvil om at menigheten har en viktig oppgave i samfunnet. Gjennom bønn og samfunnsengasjement er vi med og former utviklingen i landet. Derfor er det naturlig at vi fokuserer på bønn foran stortingsvalget.

«Jeg formaner dere framfor alt til å bære fram bønn og påkallelse, forbønn og takk for alle mennesker. Be for konger og alle i ledende stillinger, så vi kan leve et stille og fredelig liv med gudsfrykt og verdighet i alt. Dette er godt og noe Gud, vår frelser, gleder seg over, han som vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne»
2. Tim 1:4

Hvordan?
Vi oppmuntrer enkeltpersoner, kirker og menigheter til å engasjere seg i bønn for valget og for landet.
Vi kan be hjemme, be i grupper og samlinger, og i menighetens gudstjenester og møter. Arranger gjerne egne bønnesamlinger som menighet, eller felles som menigheter i byen/ bygda, og be for landet og valget.

Bønneemner:
Vi ber for kandidater fra de ulike partier, som er på valg til Stortingsplass i landet, at kvinner og menn med personlig integritet og tro på Bibelens verdier skal bli valgt til å styre vårt land.
Vi ber om at ærlighet, verdighet og tydelighet skal prege denne valgkampen, og at debatter skal være preget av sannhet og saklighet.
Vi ber om fokus på de store og viktige verdisakene som betyr noe for landet vårt.
Vi ber for media; om redelighet, rettferdighet og balanse i dekningen av valgkampen og valget. 
Vi ber om at forskjellige syn og meninger kommer klart fram, slik at alternativer og verdivalg blir tydelige for alle som skal stemme ved valget.
Vi ber om høy valgdeltagelse, at folk viser ansvar og bruker sin stemmerett.
Vi takker Gud for hans godhet og velsignelse over Norge. 
Vi takker Gud for alle mennesker i vårt land.

Bak dette initiativet står:
- Kristent Leder Nettverk (KLN), - et relasjonsbasert nettverk for pastorer og kristne ledere
Arnfinn Clementsen, Rolf Skavern jr., Tormod Røyland, Kjell Bugge Halvorsen, Sten Sørensen
www.kln.no
mail: kristent@ledernettverk.org

Karismakirken, Stavanger
www.karisma.no
epost: post@karisma.no

 

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda