Global Outreach Day Stavanger torg

Global outreach day Karismakirken Stavanger

GLOBAL OUTREACH DAY 25. MAI 11 - 13, STAVANGER TORG
HVA SKJER?
Vi drømmer om minst 400 troende på torget for å synliggjøre Jesus Kristus og minne folk om evangeliet - de gode nyhetene! Det blir live-musikk fra scenen, konkurranser for barna, ballonger, gratis kaffe og vafler og små korte appeller. Vi dekorere torget med store bannere med teksten «Global Outreach Day» med et stort rødt hjertesymbol og hvite ballonger.
DIN ROLLE
Sammen med minst 6 millioner kristne over hele verden, ønsker vi at du er tilstede på torget i Stavanger den 25. mail kl 11 - 13, slik at vi kan være mange som er med på å synliggjøre Jesus Kristus i byen den dagen.
Dersom du ønsker det, kan du (så langt lageret rekker) trekke på deg en «Global Outreach t-skjorte» med hjertesymbol på. I tillegg kan du være med å dele ut en enkel brosjyre som kort forklarer for folk hva som skjer denne dagen og en enkel presentasjon av evangeliet -de gode nyhetene. Vær forberedt på at du kan få en fantastisk Jesus-sentrert samtale med mennesker den dagen. En til en-samtalen er noe av hovedmålet.
T-skjorte (50,-) og brosjyrer får du ved henvendelse til kafe-bordet den dagen hvis du ønsker. MEN viktigst: At du kommer!

WHAT WILL HAPPEN?
We dream of at least 400 believers at the "Domkirken"- square to demonstrate Jesus Christ and remind people about the gospel - good
news!
There will be live music from the stage, contests for kids, balloons, free coffee and waffles and small short testimonies.
We decorate with large banners with the text "Global Outreach Day" with a big red heart symbol and white balloons.

YOUR ROLE?
Along with at least 6 million Christians around the world, we want you to be present at the square in Stavanger on Saturday 25th May at 11am - 1pm, so what we are many to visualize Jesus Christ in the city that day.
If you wish, you can put on a "Global Outreach t-shirt" with a heart symbol. In addition, you can hand out a simple brochure that briefly explains to people what is happening and a simple presentation of the gospel - the good news. Be prepared to have an amazing Jesuscentered conversation with the people that day. It is one of the main goals. T-shirts (50,-) and brochures can be obtained by contacting
the cafe table the current day. But most important: Come!

Bak arrangementet står FMS (Forum for menighetsledere i Stavanger og med respektive 11 menigheter) og flere av de internasjonale menighetene i byen. Spørsmål? Ring Karismakirken 51 91 18 80 (tirs - fre mellom kl 10 - 14, eller epost i post@karisma.no.

 

Med vinger som ørnen

av Julius Mba

Se talen fra Søndagens gudstjeneste her.

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda