Konfirmasjonsfest i Karismakirken

Tentro konfirmasjon Karismakirken Stavanger

Det ble en minnerik og flott konfirmasjonsgudstjeneste i Karismakirken 28. april 2013. Storsalen i Karismakirken var nærmest fullstappet av flere hundre feststemte mennesker. Denne dagen deltok samtlige Tentro-elever med musikk- og sanginnslag av meget god kvalitet. Vi fikk også kjent med konfirmantene gjennom en artig film hvor de blant annet presenterte seg selv, og snakket om sine interesser. Selve punktum for konfirmasjonsdelen ble satt med forbønn og ønske om Guds velsignelse over konfirmantene.

Ellers i gudstjenesten var det som vanlig meget frisk lovsang, super søndagsskole for barn og en inspirerende tale om «Livsgnist» ved ungdomspastor Jan Inge Espedal.

Vi takker spesielt konfirmantene for et godt år, og takk til hovedlederne for Tentro i Karismakirken; Helene Myrstad og Jan Inge Espedal.

 

Partnerskap med Gud

av Julius Mba

God has always liked partnership from the very beginning. We're created to worship Him; to collaborate with Him; to work with Him; to partner with Him.

Les mer..

Partnerskap med Gud Partnerskap med Gud