Pastor- og lederseminar i Moldova

"Å få oppleve slike reiser og se hvordan kraften i evangeliet berører mennesker på denne måten, er
noe jeg unner alle pastorer i Norge og oppleve" sier pastor Tormod Røyland. "Selv om jeg opplever
meg selv først og fremst som en lokal pastor for en lokal menighet, så skjer det noe spesielt når man
innimellom får anledning til å trå ut av de vante omgivelsene og la Gud få bruke en i nye settinger".

22. - 25. november Tormod Røyland i Moldova som taler i den evangeliske unionens pastor og
lederkonferanse i Moldova, som holdes årlig i hovedstaden Kichnau. Styreleder for unionen er 2.
pastor i "Word of Life"; pastor Vadjim. Han kommenterte spesielt det sterke Gudsnærværet og
bevegelsen av Gud som vi erfarte disse dagene. "Vi gjenkjenner den sterke atmosfæren fra den
første tiden etter Sovjets fall på begynnelsen av 90-tallet" fortalte han etter konferansen . Omtrent
40 menigheter var invitert. Sammen med Tormod, reiste også Sven-David Gustavsen, evangelist
og forretningsmann fra Lillehammer. Konferansen var åpen for alle, og det var mellom 300 - 600
mennesker i alle møter og seminarer.

"Vi var der først og fremst for å oppmuntre og styrke pastorene i bevegelsen, og vi hadde fokus på
lederskap og menghetsbygging. Men vi fikk også se flere mennesker søke frelse på vekkelsesmøtene.
Flere helbredelser skjedde, hvor mennesker etterpå vitnet uoppfordret om at Gud kraft hadde berørt
dem til helbredelse. Det beveger meg også å møte pastorer som hver dag betaler en stor pris for å
stå som lokale pastorer utover landbygden, i fattigdom og store utfordringer. Når pastorer så står
med tårer i øynene og takker oss for hva vi har formidler, så beveger det meg dypt," sier en beveget
Karismapastor.

Karismakirken har stående invitasjon til å komme tilbake og undervise på pastor- og misjonærskolen
som hovedpastor Sergei Gorski, Word of Life, står i spissen for i Kichinau, samt at vi sammen med
bevegelsen planlegger en større tverrkirkelig predikantkonferanse med pastor Arnfinn Clementsen i
2013. Vi takker Gud for anledningen til å forkynne og formidle en god Gud utover Norges grenser.

Pastor og lederseminar i Moldova Karismakirken Stavanger

 

Guds Frelsesplan

av Jan Inge Espedal

Se talen fra Søndagens gudstjeneste her.

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda