Karismakirken tilbake på TV

Karismakirken tilbake på TV

I programmet "Hverdagskost" ønsker Arnfinn Clementsen å formidle enkel inspirasjon og kraft
til å leve i hverdagen og møte dagliglivets utfordringer. Han har en egen evne til å formidle ord
fra Bibelen og gjøre det aktuelt for dagens mennesker på en enkel og forstålig måte. "Mennesket
behøver ikke bare sunn mat og fysisk trening, men også åndelig og sjelelig energi", sier Clementsen.
Arnfinn Clementsen har lang erfaring som pastor og rådgiver. Han har også skrevet en rekke bøker.

Det er en stor glede å være tilbake på TV-skjermen, sier Tormod Røyland, ansvarlig redaktør for
Karisma Media. Arnfinn Clementsen lager programmet "Hverdagskost" som sendes på Frikanalen.
Programmet er produsert av Karismakirken Media i samarbeid med iChurch.

Frikanalen kan sees av Altibox-kunder på kanal 52 og RiksTV kanal 50. Alle programmer kan også sees
via nettet på Frikanalen.tv. Der kan du også se "Hverdagskost" fra tidligere år.

 

 

Gud er vår tro og vårt liv!

av Tormod Røyland

Hør budskapet fra søndagens gudstjeneste her!

Les mer..

Gud er vår tro og vårt liv! Gud er vår tro og vårt liv!