NYE MULIGHETER I INDIA

Minibussen er på plass! Pastor Nireekshana, svigersønn til pastor Moses Chorudary og rektor for bibelskolen i Hyderabad forteller at han lykkes med å få kjøpt minibussen - en Tempo Traveller, en drøm han har hatt siden 2009. Karismakirken har bidratt med ca kr 60 000,- til denne investeringen de siste to årene. Nireekshana uttrykker sin takknemmelighet til Karismakirken for støtten.

Han reiser stadig inn i landsbyene med team fra Hydereabad og har møtekampanjer og evangeliserer blant hinduer og muslimer. Bussen koster ca det dobbelte, og pastor Nireekshana har lånt noe for å realisere kjøpet. Vil du være med og slette gjelda på bussen, så vet vi gleden vil være stor i India.
Bruk kontonummer 9791.10.86240 og merk gaven "MINIBUSS INDIA".

 

Bare du kan tale til dine fjell

av Arnfinn Clementsen

Vi møter alle utfordringer som kan føles som store fjell i våre liv. Hør Arnfinns tale om hvordan du ved hjelp av din tro, dine ord, og Guds hjelp - kan skape forandring!

Les mer..

Bare du kan tale til dine fjell Bare du kan tale til dine fjell