NYE MULIGHETER I INDIA

Minibussen er på plass! Pastor Nireekshana, svigersønn til pastor Moses Chorudary og rektor for bibelskolen i Hyderabad forteller at han lykkes med å få kjøpt minibussen - en Tempo Traveller, en drøm han har hatt siden 2009. Karismakirken har bidratt med ca kr 60 000,- til denne investeringen de siste to årene. Nireekshana uttrykker sin takknemmelighet til Karismakirken for støtten.

Han reiser stadig inn i landsbyene med team fra Hydereabad og har møtekampanjer og evangeliserer blant hinduer og muslimer. Bussen koster ca det dobbelte, og pastor Nireekshana har lånt noe for å realisere kjøpet. Vil du være med og slette gjelda på bussen, så vet vi gleden vil være stor i India.
Bruk kontonummer 9791.10.86240 og merk gaven "MINIBUSS INDIA".

 

Liv fra det indre menneske

av Arnfinn Clementsen

Hør talen fra søndagens gudstjeneste her!

Les mer..

Liv fra det indre menneske Liv fra det indre menneske