CHURCH SØNDAG 4. NOV 19.00

Velkommen til "Church"!

Church er en en arene, først og fremst for medlemmer av Karismakirken hvor vi behandler organisatoriske saker i kirken vår og orienterer om indre prosesser og veivalg. Det er et spennende møtepunkt for medlemmer hvor vi deler ting som vi ellers ikke får anledning til å berøre i gudstjenester og andre arenaer. Du er også velkommen som ikke er medlem, men som er interessert i å komme litt mer under "huden" på menigheten, kanskje med tanke på å bli medlem. Men du har ikke anledning til å stemme i den styrerelaterte saken.

Agendaen er informasjon, nattverd og bønn. Av formelle saker skal vi ha en tillitsvotum på salg av en del av Karismakirkens nordre tomt til Stavanger Kriistne Grunnskole (SKG). 

Vi gleder oss over skolen som Karismakirken og Menigheten Kristen Tjeneste får stå sammen om siden 2006. Skolen er i vekst og utvikling. Fornøyde elever og foreldre er den beste reklamen. Per i dag kan ikke skolen ta imot flere elver på de øverste skoletrinnene. Mer plass for flere elever er derfor nødvendig. Det trenges også spesialrom (musikk, skolekjøkken, fysikk/kjemi rom etc).
SKG er en selvstendig stiftelse med et styre som er satt sammen av representanter fra eiermenighetene, i tillegg til en ekstern representant. I Church den 4. november ønsker vi og gi god info fra Styret om prosessen vedr å selge ca et mål med tomt til SKG. Altså: Velkommen til Church 4. november kl 19.00.Samlingen vil vare en drøy time.

 

 

Guds Frelsesplan

av Jan Inge Espedal

Se talen fra Søndagens gudstjeneste her.

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda