Jesusfortellinger - Ny bok av Arnfinn Clementsen

Jesusfortellinger Arnfinn Clementsen ny bok 2012

Denne lille perlen av en bok gjenforteller historier fra
Bibelen om Jesu liv og virke på en ytterst levende måte.
Boken inspirerer til dypdykk i evangeliene, og historiene
er valgt ut for å gi leseren et nærere bilde av hvem
Jesus var, Hans forhold til ulike mennesker og hvilken
enorm påvirkning Han hadde på mennesker som møtte
Hans livsforvandlende nåde, kjærlighet og helbredelse.
«Jesus Kristus er i går og i dag, den samme, ja, til evig tid.»
HEB13,8

«Det er mange meninger om Jesus, både om hvem Han
var og om det Han sa. Likevel kan ingen benekte at
de tre og et halvt årene denne mannen gikk omkring i
Judea, Samaria og Galilea, satte sine spor i verden. Hans
livsprinsipper og holdninger står som forbilde for de fl este
mennesker i verden. Ordene Han talte lever fra generasjon
til generasjon og gir håp og kraft til mennesker under
alle forhold.
Mange synes kristendom og religion er krevende og
vanskelig, og det kan jeg godt forstå. Når du leser denne
boken tror jeg at du vil oppleve at Jesus er annerledes. Jeg
tror det faktisk vil begeistre deg!»

- ARNFINN T. CLEMENTSEN

Kr 198,- Innbundet + porto

Bestilles her->>

 

Guds Frelsesplan

av Jan Inge Espedal

Se talen fra Søndagens gudstjeneste her.

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda