Inspirasjon fra øst i Celebration2012

Nickolay Zalutsky Karismakirken Celebration 2012

Årets Karisma Celebration 31. mai - 3. juni var den 26. konferansen siden det første stevne
i Misjonshallen i -86. "Ofte har vi hentet inspirasjon fra vest; England, Amerika og sør til
Australia, og det er bra. Men i år har vi sett østover, til Sverige og Russland" sier pastor
i Karismakirken Tormod Røyland. Det var en glede å ha pastor Sara Lindholm fra United,
Malmø, pastor og biskop Nickolay Zalutsky fra Pskov og The Evangelical Church of Russia
som talere. I tillegg talte Åge Åleskjær og Arnfinn Clementsen. «Velkommen til Gud» var
motto. Undervisningen og talene fokuserte på å utruste og inspirere troende til å stå i
forsoningens tjeneste, som frimodige vitner i verden! Talene var som vevd sammen med
en rød tråd, og berørte kjernespørsmål: Guds plan, kirkens oppdrag og evangeliet. Flere
mennesker tok imot Jesus som frelser og i avslutningshelgen ble 5 mennesker døpt.

«Det er en tid for alt», startet Åge Åleskjær ut med i åpningsmøtet og viste til at Gud har
en plan og en hensikt for alle generasjoner uansett alder! Nøkkelord i undervisningen, var
blant annet lidenskap og ekthet, ærlighet og delaktighet - å være helhjertet, generøs og leve
inkluderende og forsonende. Eller som Sara Lindholm uttrykte det - « Alt begynner med
kjærlighet - kjærlighet til Gud og til mennesker! Virkeligheten er Kristus, og det handler om
en Frelser, og ikke kun om et forbilde.»

Zalutsky berørte hjertene på en spesiell måte da han fortalte om offeret generasjonene i
undergrunnskirken i Russland har betalt for den vekst i kirken de ser i dag. 2000 pastorer satt
i fengsel i Sibir på grunn av troen på Jesus. I fjor plantet bevegelsen 200 menigheter. I år har
de et mål om å plante 360 nye menigheter.

Det var egen barnekonferanse med Kåre Skuland som taler for barna sammen med mange
titalls medarbeidere. "Vi er så takknemlige for disse dagene, sier Røyland, vi har vært i en
atmosfære som har båret preg av forventning om noe nytt og ønske om å nå verden med
evangeliet i den tiden vi lever i"!

Bestill talene fra Celebration2012. 7 taler for kun kr 150,- her>>.

Se bilder fra Celebration 2012 her>

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda