Få bedre økonomi!

CAP Økonomi Karismakirken

Mange kjenner seg igjen i utfordringen ved at pengene ikke strekker til, gjeld tynger, forbruk er større enn inntektene. Dette går ut over humør, livskvalitet, samliv og relasjoner. Gjennom CAP økonomi vil du lære enkle prinsipper og en enkel måte å styre økonomien din på, slik at du kan erfare at en ryddig økonomi og et bedre liv. Etter kurset vil det være mulig og få rådgivning og hjelp hvis du virkelig sliter med økonomien.Vi tror du vil ha god nytte av kurset uansett om du har god eller dårlig økonomi, om du har hatt ansvar for egen økonomi i kort eller lang tid. CAP Norge er en kristen, frivillig organisasjon som har sitt utspring i organisasjonen Christians Against Poverty (CAP UK) i England. Karismakirken er partnermenighet med CAP. CAP har en visjon om å se mennesker leve i frihet fra tyngende økonomiske problemer. Frihet ved at vi kontrollerer pengene våre, i stedet for at pengene kontrollerer oss.
Karismakirken tilbyr kurs:
14. mars kl 19.30
21. mars kl 19.00
28. mars kl 19.00

Kurset er gratis. Ca 2 1/2 timer pr kveld. Enkel servering av forfriskninger. Påmelding er påkrevet. Begrenset med plasser.
Kontaktperson: Magnhild Henden. Epost: m.henden(at)lyse.net

Mer info om CAP: http://capnorge.no/

 

 

Guds Frelsesplan

av Jan Inge Espedal

Se talen fra Søndagens gudstjeneste her.

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda