Gud er forsonet

Det er trist og til dels overraskende og registrere utspillene fra KrF representanten i Sarpsborg denne
uken. Tendensiøse uttalelser, om at Alexander Kiellandulykken og terrorhandlingen 22. juli skulle være
straffedom fra Gud for Norges forhold til Israel, er feil på flere måter.

For det første er slike utspill med på å skape frykt og forvirring, og skaper et feilaktig gudsbilde blant
kristne og andre med en sympati til den kristne tro.

For det andre er det sårende og brutalt og antyde at ofrene i ulykken på oljeriggen og ofrene for
terroren og deres familier og pårørende, er gjenstand for guds straffedom på grunn av holdninger og
politikk som Storting og regjering fører på landets vegne. Vi forstår at AuF-leder Eskil Pedersen blir
opprørt av det. Og vi er glade for at KrF leder Knut Arild Hareide klart tar avstand for denne
sammenblanding av domsteologi og politikk.

For det tredje er forfatter Per Haakonsens utspill et leit eksempel på hvordan man kan føre en
gammeltestamentlig domsteologi i vår tid, vi som lever i den nytestamentlige tidsepoken, som kalles
nådens tidsalder. På den måten vedlikeholder han et bilde blant mange om at gud er vred og straffer
mennesker på grunn av deres missgjerninger. Derimot forteller Bibelen helt klart at Gud elsket verden
så høyt, at han sendte sin sønn for å gjøre opp for menneskehetens missgjerninger. Gjennom Jesu
stedfortredende døde på korset for alle mennesker, har Gud forsonet seg selv med hele verden, så han
IKKE tilregner menneskene overtredelsene deres. Det er de gode nyhetene, som kalles
evangeliet, og som kristne er kalt til å formidle. Gud stikker ikke kjepper i hjulene for mennesker,
verken for enkeltmennesker eller for nasjoner. I den grad vi roter ting til på mikro- eller makronivå, så
må vi ta ansvar for det selv, politikere, som samfunnsborgere. Vi tror på å stelle godt med Israel. Vi tror
også på at bønn til håpets Gud kan gi oss visdom og klokskap i våre liv og for nasjonen. Og enten man
regner seg som Jesus-troende eller ikke, så blir Per Haakonsens utspill feil, uansett!

Tormod A. Røyland
Pastor
Karismakirken, Stavanger

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda