Oppgjøret med "kristen" religion

Arnfinn Clementsens Nyttårsseminar

"Når vi bytter ut krav med nåde, og løgn med sannhet, settes vi fri.  Det blir slutt på strevet, og vi begynner å leve. Jesus har allerede gitt deg sitt beste, og du kan ta imot det og leve i det akkurat nå"

Årets seminar hadde som tema: "2012 - Ditt beste år", og flere hundre møtebesøkende gjennom helgen fikk høre en frigjørende forkynnelse og undervisning:
- Nåde og sannhet som setter fri
- Avslør løgnene som stjeler din frihet og glede
- Leve eller streve - den store forskjellen
- Gjøre eller gjort - religion eller Jesus
- Jesus har allerede gitt deg sitt beste

Mange gav uttrykk for at årets nyttårsseminar hadde vært svært viktig for dem. Arnfinn Clementsens frimodige oppgjør med kristen religion og tilsynelatende kristne sannheter begeistret!

Du kan høre søndagens tale fra nyttårsseminaret på podcast / MP3 på denne siden.

Seminaret "Ditt beste år", kan du få kjøpt for kr 150,-  (minnepenn med MP3) ved og sende en epost til http://www.karisma.no/kontakt.oss

Her er titlene:

Den suverene Jesus (fredag kveld)
Jesus og ingenting annet (lørdag seminar del 1)
La dere ikke lure (lørdag seminar del 2)
Nåde og sannhet (lørdag kveld)
Religion or Jesus (søndag formiddag - english message)
Sannheten setter fri (søndag ettermiddag)

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda