90 ungdommer på weekend

Det er med stor glede og takknemlighet vi ser tilbake på to meget vellykkede KYA weekender til
Utsyn Ungdomssenter på Finnøy. Nærmere 90stk var til sammen samlet disse høstferiehelgene.

Karisma Youth Alive

Helgen 7.-9.oktober var aldersgruppen 7.-10.klasse samlet til gode dager på Finnøy. Tema for helgen
var: "Livet med Jesus." Kjernen i all kristen tro er Jesus, og det ble undervist om hvordan man kan
leve livet med Jesus alene, sammen med andre, på skolen, fritiden og i familien. Samlingene hadde
frisk ungdommelig lovsang som både løftet taket og Jesus opp På lørdagen hadde personer i Dream
Team ulike seminarer som omhandlet tilbedelse, bønn, omsorg og tjenerinnstilling.

Karisma Youth Alive

Helgen 14.-16.oktober var ungdommer i vgs alder og oppover samlet. Tema for denne helgen
var "Elsket av Gud." Det ble undervist om hvordan Guds nåde (ufortjente velvilje og favør) er
grunnlaget for alt. Når fundamentet i livet er Guds nåde, så står man støtt som kristne, og vi får lyst
til å gi respons tilbake til Gud. Vår kristne livsstil er motivert av kjærlighet, ikke plikt. Undervisningen
hadde også noen intellektuelle tilsnitt om hvordan det på ingen måte er dumt å tro på at Gud er
skaperen av alt, og at Han er personlig og engasjert.

Begge helgene inneholdt ellers masse god mat, militære inspeksjoner med stor kreativitet (I say no
more...) aktiviteter, underholdning, mengder med snacks og høy sosial faktor. Begge weekendene ble
avsluttet med deltakelse på søndagens Gudstjeneste i Karismakirken.

We'll be back!

 

 

Partnerskap med Gud

av Julius Mba

God has always liked partnership from the very beginning. We're created to worship Him; to collaborate with Him; to work with Him; to partner with Him.

Les mer..

Partnerskap med Gud Partnerskap med Gud