Arnfinn Clementsen fikk doktorgrad

Arnfinn Clementsen doktorgrad

Pastor Arnfinn Clementsen fikk overrakt sin doktorgrad (Doctor of Divinity) ved gudstjenesten
i Karismakirken søndag 25. september av pastor Sten Sørensen og biskop Ernest Komanapalli.

Sten Sørensen la i sin innledning vekt på Clementsens innsats i oppbygging og ledelse av Karismakirken gjennnom flere tiår, og hans samfunnsengasjement, ikke minst gjennom "Norge tilbake til Gud", bønneaksjoner og oppstart av kristen grunnskole. Han fremhevet også hans mange lederseminarer og konferanser i inn og utland, og hans forfatterskap som omfatter ca. 20 bøker som forfatter eller medforfatter, mange av dem oversatt til flere språk.

Arnfinn Clementsen doktorgrad

Ernest Komanapalli er biskop for ca. 1200 menigheter, og leder et arbeid med blant annet flere bibelskoler og Manna Bible College med engelskspråkelig linje, høyere utdanning og teologisk seminar. Han uttrykte også stor anerkjennelse til Clementsens mangeårige tjeneste som ligger til grunn for tildelingen av doktorgraden.

Pastor Tormod Røyland ledet gudstjenesten og Ernest Komanapalli talte sterkt om "overgivelse".

Karismakirken ved pastor og lederskap gratulerte Arnfinn Clementsen og inviterte hele forsamlingen på kaffe og kaker etter gudstjenesten.

Se billedserie:
http://www.arnfinnclementsen.org/gallery?c=22

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda