Pastorseminar i Russland

pastorseminar i Russland

Pastor Arnfinn Clementsen var 16.-18 september en av hovedtalerne ved pastorkonferansen i
Pskov, Russland.
Pskov er en historisk by i Russland med over 200.000 mennesker, ca. 300 km syd for St. Petersburg.
Biskop Nicolay Zalutsky i Emmanuel Church i Pskov er lederen for "Russiske evangeliske
menigheter i Nord-Vest Russland".
Dette er et nettverk av ca. 200 evangeliske, pinsekarismatiske menigheter som igjen er inndelt i
7 regioner med hver sin biskop.Sammen med Arnfinn Clementsen reiste Steffen Myklebust fra Karismakirken og Sven-David Gustavsen fra Hamar. Den andre hovedtaleren i konferansen var biskop Alexey som er pastor i storbyen Volgograd.

Det ble en mektig konferanse. De 250 pastorer og ledere var åpne og forventningsfulle.
Mange fikk oppleve et nytt gjennombrudd og forfriskning i liv og tjeneste. Det var stor frihet i lovsangen, og mange fikk personlig forbønn.

pastorseminar i Russland

Arnfinn Clementsen brakte hilsener til delegatene fra Stavanger og Karismakirken, og han fokuserte i sin undervisning både på lederen og hans liv, på budskapet vi skal forkynne, og på den innflytelsen menigheten har på utviklingen i samfunnet.
Han underviste sterkt om forskjellen på religion og evangeliet, og proklamerte frimodig at vår oppgave ikke er å gi folket en kristen religion, men det kraftfulle og livsforvandlende evangeliet om Jesus Kristus. Evangeliet fungerer når det forkynnes klart og rent, salvet av Den Hellige Ånd.
Undervisningen ble tatt imot med stor begeistring og takknemlighet.

Pastor Nicolay uttalte at dette var den beste pastorkonferansen de hadde hatt.
Her er en hilsen fra den russiske verten etter seminaret:

pastorseminar i Russland

Kjære pastor Arnfinn.
Takk for at du besøkte oss.
Din tjeneste var en stor velsignelse for alle deltagerne i konferansen og vår menighet.
Takk for et sterkt ord fra fra Gud!
Mange mottok fornyelse i sin ånd, og de er klare til å gå og tjene Herren med styrke og frimodighet.
Vi takker Gud for at han brukte deg mektig i Russland.
Vi håper å se deg igjen. Må Gud velsigne og lønne deg.
Stor takk til menigheten og din kone som lot de reise!

Beste hilsen
biskop Nikolai Zalutsky med stab
Pskov Emmanuel church

Se billedserie fra konferansen:
http://www.arnfinnclementsen.org/gallery?c=20

 

 

Guds Frelsesplan

av Jan Inge Espedal

Se talen fra Søndagens gudstjeneste her.

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda