Fakkeltog for forfulgte kristne

Bli med i felleskirkelig Fakkeltog for forfulgte kristne

Torsdag 10. november
Oppmøte i Torgtrappene i Stavanger kl. 17.45

Fakkeltoget går rundt Breiavatnet og opp til Salem. Her blir det møte med informasjon, appeller og sang. Møtet er ferdig kl. 19,30.

I Norge er det en selvfølge at kristne får bygge kirker og komme sammen for å feire gudstjeneste. Men i mange andre land blir kristne samlinger avbrutt av myndighetene, politiet eller rasende folkemengder. Kristne forsamlinger trues, Bibler blir beslaglagt og kirker og forsamlingelokaler stengt. Andre steder tvinges de kristne
til å møtes i det skjulte, og de risikerer fengsel og andre alvorlige reaksjoner hvis de blir oppdaget.

Sammen vil vi utrykke vår solidaritet og støtte til forfulgte kristne over hele verden.

Trosfrihet - du vet ikke hva det er før noen tar det fra deg!

Arrangør: Fakkeltogkomiteen i Stavanger

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda