Våre fem valgtips

Førstkommende søndag og mandag går vi til valglokalene, og spenningen er stor
foran årets kommune-og fylkestingsvalg. Bibelen oppfordrer oss til å engasjere oss
i samfunnet som "lys og salt", og til å be for land og folk. Vi vil oppfordre til å be for
valget, og til å be om at gode ledere med høy integritet og gode verdier skal velges
til å styre Norges kommuner og fylker.

Her er våre fem tips foran mandagens valg:
1. Bruk din stemmerett. Kom opp av sofaen, finn fram ditt valgkort og begi deg i vei
til stemmelokalet. "Hjemmesitterpartiet" har ingen innflytelse.
2. Ikke kast bort stemmen din på småpartier som ikke kommer til å få noen reell
innflytelse.
3. Ikke la et par enkeltsaker eller noen "kjepphester" avgjøre ditt partivalg,
men en helhetstenkning basert på grunnleggende verdier, partiprogram og
mulighet for innflytelse.
4. Sett deg inn i partienes program og se hva de står for, ikke minst i verdispørsmål
som teller mer på sikt enn andre kortvarige gevinster.
5. Tenk ikke bare parti, men også person. Gi din stemme til kandidater som er
kjent for sitt kristne verdigrunnlag, og andre som er kjent for å profilere sunne og
gode verdier. Du kan både krysse av på stemmeseddelen for personer du ekstra
gjerne vil ha inn, og ved kommunevalget kan du også skrive kandidater fra en
annen liste over på det partiet du stemmer på.

Våre fem viktigste verdispørsmål ved årets valg:
1. Dette valget er et verdivalg. Retten til liv og menneskeverd må ha fokus, også i
lokalpolitikken. Mennesket har en uendelig verdi fra mors liv og til graven.
Menneskesynet er avgjørende for vårt lands framtid.
2. Ekteskap og familie. Den nye ekteskapsloven må reverseres, ekteskapet er en
pakt mellom én mann og én kvinne. Barn må også ha retten til både mor og far.
Valgfrihet for barnefamiliene er også viktig, enten det gjelder kontantstøtte-
barnehage for de minste, eller offentlig skole- privatskole.
3. Skole. Den norske skolen bør fortsatt ha et kristent verdigrunnlag. Toleranse er
viktig, men toleranse uten grunnlag eller referanseramme blir forvirring.
4. Et trygt lokalsamfunn. Balanse mellom sentralisering og nærhet slik at politiet er
operativt i nærmiljøet, og god tilgang til ambulansetjenester og helsetjenester.
Kriminalitet og narkotika må bekjempes, og mennesker og familier som er rammet
av dette og andre hjelpetrengende må få støtte uten tungrodde og byråkratiske
systemer.
5. Omsorg. Det skal være godt å bli gammel i Norge. De som har bygd opp landet
skal få oppleve at de er verdsatt i alderdommen, både med sine ressurser og når
de trenger hjelp. Fattigdom må bekjempes, spesielt der barn er involvert.
Bruk både hodet og hjertet når du skal stemme. Godt valg!

Arnfinn Clementsen, pastor

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda