Fjelltur for frihet

fjelltur for frihet Karismakirken

27 millioner mennesker i verden er offer for moderne slavehandel. 1.4 millioner av disse er sexslaver. Ca 300 av disse er registret i Norge.
Intro Sandnes inviterer til å GÅ FOR DERES FRIHET til Prekestolen den 6. august 2011 og vi i Karismakirken inviterer deg til å bli med. Da vil vi ta i bruk Norges største talerstol og gi stemme til de mange som ikke får lov å snakke på egne vegne! Vi vil gå sammen med deg, din familie og venner til Norges største talerstol for å sette ord på denne utålelige urettferdigheten. Det vil bli taler fra blant andre Knut Arild Hareide, Jostein Krogedal m.fl. Bak denne aksjonen står arbeidet som Christine Caine og A21 driver internasjonalt
(www.thea21campaign.org).
For oppmøte og mer info, trykk på lenken:
http://www.sandnes.intro.co/fjelltur-for-frihet/fjelltur-for-frihet-film-article376-379.html

 

Partnerskap med Gud

av Julius Mba

God has always liked partnership from the very beginning. We're created to worship Him; to collaborate with Him; to work with Him; to partner with Him.

Les mer..

Partnerskap med Gud Partnerskap med Gud