JAZZPER - SOMMERKONSERT

Kulturskolen i Karismakirken - Jazzper - hadde sin sommerkonsert tirsdag 6. juni. Foreldre, søsken og besteforeldre var invitert til å høre hva musikkelevene hadde lært i løpet av kurset. Kristin Elstrøm og Stian Austerheim som er to av musikklærerne stod i bresjen for arrangementet.
Kristin sier: Dette er høydepunktet. Det er moro og oppleve hva de har lært og utviklingen som kulturskolens elever har. De er kjempeflinke!

Jazzper kulturskole Karismakirken


Publikum fikk høre flere stilarter: Folkemusikk, lovsang, viser, klassisk og tungrock. For anledningen hadde elevene øvd inn ulike musikknummer som de spilte sammen. Applausen satt løst i publikum og musikkelevene bukket dypt etter hvert nummer.

Jazzper kulturskole Karismakirken


Jazzper Kulturskole drives parallelt med skoleåret og har siste år hatt ca 65 elevtimer fordelt på tirsdag, onsdag og torsdag ukentlig. Ny rektor og leder for Jazzper er fra høsten 2011 Stian Austerheim.
Interessert i mer info? Trykk her www.jazzper.no

Jazzper kulturskole Karismakirken

Jazzper kulturskole Karismakirken

Jazzper kulturskole Karismakirken

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda