Festdager under Jesus Celebration 2011

"Dette har vært fantastiske dager" forteller en fornøyd pastor Tormod Røyland i Karismakirken. Mer enn 100 ledere og medarbeidere har vært i sving for å gjøre Jesus Celebration 2011 til en begivenhet. Tema for Celebration har vært "Jesus". Talerne og foredragene har på enestående måte vært med å male et bilde av Jesus på forskjellige måter og fra forskjellige vinkler.

SOLID ÅPNINGSDAG
Tormod Røyland åpnet konferansen torsdag formiddag. Arnfinn Clementsen talte over team: Hva med Jesus, og tok utgangspunktet i Pilatus sitt spørsmål til de jødiske lederne: "Hva skal jeg gjøre med denne mannen". Clementsen tok for seg kjernespørsmål i den kristne troen og viste hvordan kirkefedrene har kjempet for de evangeliske trossannhetene vi står på idag. Over 300 mennesker torsdag kveld hørte folketaleren Karsten Isachsen tale om Beskjeden som forandret alt. Med en rekke slagferdige historier talte Isachsen i beste stad-up stil og delte varmt om sitt eget vitnesbyrd om Jesu betyding i hans liv. Fredag kveld var Celebration Worship Night. Karismakirkens lovsangere og musikkere leverte et fantastisk kveld sammen med Monica og Håvard Kilevær, Torunn Nævdal og Svein Bergsauge. Kvelden stod i lovsangen og tilbedelsens tegn. Vigdis Håland leverte en sterk appell om lovsangens og tilbedelsens betydning for den troende. Lovsangen er en temperaturmåler på Jesusrelasjonen, forkynte Håland.

Karismakirken

BARNECELEBRATION

Torsdag og lørdag formiddag laget BarneKarisma et flott opplegg for barna i BarneCelebration. Egne barnemøter, konkuransser, grilling, hoppeslott og varierte aktiviteter har vært med på å gjøre Celebration til en stor familiefest. De eldste barna og menighetens ungdommer har vært med som ledere sammen med de voksne og gjorde en flott jobb for barna, sier to av hovedlederne for BarneKarisma, Gjertrud og Irene. Dette har vært en fantastisk dugnad som sveiser oss sammen, sier de to.

Karismakirken

UNGDOMSCELEBRATION

Ungdompastor Jan Inge Espedal og lederne i Dreamteam melder om høy stemning på kveldskafeene under UngdomsCelebration. Ungdommene har møtt sterkt frem på alle kveldsmøter og satt sitt postive preg på møtene. Lørdag kveld ledet en av ungdomsteamene lovsangen på en fremragende måte.

Karismakirken


MARATONDAG PÅ LØRDAG
Hovedtaler på lørdag var Bergenspastoren Øystein Gjerme. Han talte om Jesusfundamentet og viktigheten av et personlig møte med Jesus. 2 - 3 titalls ungdommer kom frem til forbønn og fornyet sin bekjennesle om å leve for Jesus. Øysteins levende forkynnelse fengslet de mange unge og voksen fremmøte.
Erik Selle, fra IKAJ og Bærumskirken talte engasjert om kirkens jødiske røtter og hvor viktig det er for vår kristen identitet å vite hvor vi som kirke åndelig sett kommer fra.

LEDERLUNSJ
Ca 30 ledere og medarbeidre var samlet til lederlunsj på lørdag ettermiddag med tema: Individualisering og forsamlingsliv: Trussel eller mulighet.
Røyland sier: "Vi opplever at Celebration betyr noe for kristenlivet i storstavanger og vi er glade for alle besøkende som har besøkt konferansen"."Vi opplever disse dagene som genuine og unike for oss som menighet også" sier Røyland. "Det er forundelig hvordan disse talene danner en mosaik som gir et flott bilde av Kirkens hovedperson: Jesus Kristus". "Vi gleder oss til avslutningssøndagen", avslutter pastoren.

Taler fra Celebration kan fås kjøpt ved henvendelse til Karismakirken i etterkant av konferansen.
torsdag 2.6 kl12:00 Arnfinn Clemnetsen - Hva med jesus
torsdag 2.6 kl.19:00 Karsten Isachsen - Beskjeden som forandret alt
lørdag 4.6 kl.10:30 Øystein Gjerme - Jesus-Fundamentet
lørdag 4:6 kl12:30 Erik Selle -Jesus Jøden
lørdag 4.6 kl.19:00 Øystein Gjerme - Det handler om å møte Jesus
Søndag 5.6 kl 11:00 Anne Christiansen - Følg Jesus

Pris kr 199,- + porto pr CD-boks. Bestilles her>>

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda