Karismakirken og Norges Kristne Råd

karismakirken

Karismakirken har endret sin status i forhold til Norges Kristne råd... les mer...
Karismakirken har i flere år vært representert som medlemsmenighet i det nasjonale økumeniske forumet Norges Kristne Råd (NKR). Vi har sett det som viktig å være tilstede i det forumet som en del av vår menighets nasjonale visjon, sier pastor Tormod Røyland. Vi opplever at NKRs rolle som et økumenisk forum på bred basis har vært spennende, samtidig som NKR også spiller en rolle ovenfor myndighetene i trosfrihets-, menneskerettighets- og miljøspørsmål. Da er det viktig å være på banen, sier Røyland. Dessuten tror jeg at vi som en av flere frikirken har en viktig rolle i å "sette ansikt" på lavkirkeligheten i landet vårt. Karismakirken, som en av mange frikirker representerer vekkelsesarven i landet vårt, og det er viktig at en møteplass som NKR ikke mister den dimensjonen. Norge trenger å reevangeliseres og vi tror NKR kan være en arena for god påvirkning, og vi har hatt en oppgave i det, og har fortsatt det, sier Røyland.
Det var tidligere pastor Arnfinn Clementsen som tok initativet overfor NKR og meldte Karismakirken inn i sin tid. Etter at Karismakirken ble tilsluttet Pinsebevegelsen i februar 2010, er menigheten nå representert gjennom Pinsebevegelsen i Norge.
22. - 23. mars var Røyland på NKRs rådsmøte i Trondheim for å delta i rådsmøtet, og for å bringe en takk og en hilsen på vegen av Karismakirken. Generalsekretæren Ørnulf Steen takket Karismakirken og Arnfinn Clementsen for det økumeniske engasjementet og uttrykket glede over at vi fortsatt står med, men nå gjennom Pinsebevegelsen.

 

Bare du kan tale til dine fjell

av Arnfinn Clementsen

Vi møter alle utfordringer som kan føles som store fjell i våre liv. Hør Arnfinns tale om hvordan du ved hjelp av din tro, dine ord, og Guds hjelp - kan skape forandring!

Les mer..

Bare du kan tale til dine fjell Bare du kan tale til dine fjell