Celebration 2008 - Norge trenger en "evangelierevolusjon"

 
 
Alt
 
Celebration 2008, 1.-4. Mai, i Karisma Senter, Stavanger, ble en fest i frihet og glede.

Under mottoet ”Dette er din dag” fikk de mange tilhørerne fra menighet, by og tilreisende,del i utfordrende og Jesus-fokusert undervisning, glad og levende lovsang, og herlig fellesskap. Barne- og ungdoms Celebration var også en suksess, full av liv og begeistring. Talere var Stina Johansen, Kai Johansen, Scott Wilson, Åge Åleskjær, Peter Youngren, Arnfinn Clementsen og Elsa Røyland.
Dette er din dag – for forandring
Første del av konferansen handlet mye om forandring. Scott Wilson, Stina og Kai Johansen og Arnfinn Clementsen brakte alle utfordrende budskap. Gud vil forandring, og vi må være villige til å forandre oss, enten det er menighetsstruktur og lederskap, eller i vår måte å kommunisere med verden på. Gud og Hans ord forandrer seg aldri, men vi behøver forandring for å nå verden med evangeliet. Dette er vår dag – vår tid – for forandring.
Arnfinn Clementsen underviste lørdag formiddag om det enorme behov Norge har for å høre evangeliet: ” Mange har sagt nei til kirker og menigheter, men ikke til Jesus! Vi behøver en ny tid for evangeliet i vårt land! Menigheten er Jesus i denne verden, og vi må forstå hva vår hovedoppgave er! Vi er ikke til for oss selv, men for verden!”

Dette er vår tid - for evangeliet

Lørdag kveld talte Åge Åleskjær om at vi er i Abrahams ætt og under Abrahams velsignelse på grunn av Jesus Kristus.
Pastor og evangeliet Peter Youngren talte søndag om at Norge trenger en ”evangelierevolusjon”: ”Vi må forstå evangeliet hvis vi skal gi det til andre. Alle religioner handler om hva vi må gjøre for å bli godtatt av Gud, men Jesus har gjort alt ferdig for oss gjennom sin død og oppstandelse. Alle religioner forsøker å få Gud til å gjøre noe, men Jesus har gjort alt. For mange handler også kristendommen om å gjøre eller fortjene,” sa Youngren og fortsatte: "Jeg vil heller ha ett menneske i menigheten som tror på det Jesus gjorde, enn en million som ber Gud om å gjøre noe".

Takknemlig for Celebration

”Jeg er veldig begeistret for årets Celebration”, sier pastor i Karisma Senter, Arnfinn Clementsen som forteller at flere tok imot Jesus som sin frelser og mange syke bekreftet at Guds kraft hadde rørt ved dem.
”Undervisningen var rett inn i det vi står i som menighet, og det jeg tror vi kristne behøver; et nytt fokus på Jesus og evangeliet, og villighet til å gå nye veier for å nå vårt land og ikke minst den unge generasjonen med evangeliet. Dette har vært en stor inspirasjon. Vi sitter rett og slett igjen med stor takknemlighet til Gud”, avslutter pastoren.

Bestill CDne fra Celebration:
Alle 11 budskap i 2 CD bøker: kun kr. 299,- + portoBestill CD ene fra post@karisma.no post@karisma.no eller tlf. 51911880

Torsdag 1. mai
10:00 Arnfinn Clementsen: "Dette er din dag"
12.00-13.30 Stina Johansen: "Gjør det beste ut av hver mulighet"
19.00 Kai Johansen: "Bli bestevenn med forandring"
Fredag 2. mai
10.00-11.15 Stina og Kai Johansen: "Jeg, Gud og mennesker/
Forandre din verden"
12.00-13.30 Scott Wilson: "Change" /"Forandring"
19.00 Scott Wilson: "Kingdom principles" / "Guds rikes prinsipper"
Lørdag 3. mai
10.00-11.15 Scott Wilson: "Leadership" / "Lederskap"
12.00-13.30 Arnfinn Clementsen og Elsa Røyland: "Den største nyheten"
19.00 Åge Åleskjær: "Abrahams ætt, Abrahams velsignelse"
Søndag 4. mai
11:00 Peter Youngren: "Evangelie revolusjon"
19.00 Peter Youngren: "Jesus vår tilfluksby"
 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda