Drømmen om Afrika

August 2008 satte vi kursen mot Kenya sammen med våre tre sporty sønner, Kristian, David og Simon. Opprinnelig skulle vi være der ett år, men vi ble utfordret om å ta ett år til, så vi kom hjem juni 2010.
Drømmen om Afrika
Helt siden ungdomsårene våre har vi hatt i hjertet at vi skulle dra til Afrika for å jobbe på barnehjem og våren 2007 bestemte vi oss for å gjøre noe med denne drømmen. Men Afrika er stort og vi ante ikke hvor Gud ville vi skulle dra...Så vi bad Gud om å lede oss og bad Ham stenge og åpne dører etter Hans vilje. Vi tok kontakt med Bjørnar Heimstad i International Gospel Mission, og fikk da vite at barnehjemmet var i en ekspansjonsfase og hadde behov for en person med økonomisk utdannelse som kunne følge byggeprosessen, i tillegg til at vi kunne engasjere oss i barnehjemsdriften. For Bjørn Kjetil som er økonom var dette veldig spennende, spesielt siden han hadde en drøm om å bruke utdannelsen sin også i Afrika.

Mange ting skal ordnes og falle på plass når en hel familie skal dra til et annet kontinent. Tidlig i prosessen ble vi minnet om Josva 1,9 "Har jeg ikke befalt deg: Vær frimodig og sterk! Frykt ikke, og vær ikke redd! For Herren din Gud er med deg i alt det du tar deg fore!"

Vi bestemte oss for å selge bilen og campingvogna for å skaffe de nødvendige finansene, i tillegg til å leie ut huset og bruke oppsparte midler. Men vi var usikre på om det ville være nok, ettersom det er dyrt både med reise, vaksiner og opphold for en hel familie. Med Gud har kontroll og minnet oss gjentatt ganger på Josva 1,9, "... jeg er med deg..." Og Gud har sannelig vært med oss! Vi har blitt veldig velsignet og opplevde å bli sponset med husleie i Nairobi og fått støtte til livsopphold fra Bjørn Kjetil's arbeidsgiver, Sparebank 1-SR Bank. I tillegg har vi fått støtte fra IGM og Karismakirken samt en del gaver fra familie og venner.

Vi fikk leie hus på Norsk Luthersk Misjonssamband's området i Nairobi hvor våre tre gutter gikk på skole. En uvurderlig velsignelse for både store og små å bo sammen med andre norske misjonærer med lang erfaring fra arbeid og opphold i Afrika.

Hva har vi så gjort i Kenya?
Som tidligere forklart var Good Hope inne i en ekspansjonsfase når vi kom inn i arbeidet. Arbeidet med å føre opp et stort barnehjemsbygg med plass til 150-200 unger, skolebygg til 240 elever og en stor flerbrukshall med plass til 1.000 personer var så vidt startet.
Disse byggene ble finansiert av noen fantastiske foretningsmenn i Rogaland.
Bjørn Kjetil's viktigste oppgave første året var således å være "norske" øyne på prosjektet og være bindeleddet mellom sponsorene i Norge og entreprenør/arkitekt i Kenya.
Det ble mye jobbing med å følge opp dette byggeprosjektet både byggmessig, juridisk og økonomisk med utallige møter med arkitekt, advokat, entreprenør og diverse leverandører. I tillegg hadde han ansvar for all regnskapsføring, budsjettering og daglig økonomistyring for både barnehjemmet og den nye skolen.

Drømmen om Afrika

Turid som er barnevernspedagog jobbet tett med ledelsen på barnehjemmet med hensyn til inntak av nye unger. Har vært på flere turer ut i distriktet for å undersøke forholdene til foreldreløse barn for å vurdere om de skal få plass på barnehjemmet. Hun har arbeidet med oppdatering av alle ungenes bakgrunnshistorier for arkivering hos International Gospel Mission i Norge, samt arbeidet med innarbeiding av nye rutiner ifht både praktisk arbeid og dokumentbehandling. Hun tok seg også av alle innkjøp av mat og andre nødvendige ting til barna på barnehjemmet.

Vi har også vært på barnehjemmet og aktivisert ungene og deltatt i det daglige arbeidet. Vasket vegger og gulv, vasket opp, lest på sengekanten for ungene, lært alle ungene å strikke, kjørt syke barn til legen osv osv.
Sammen med lederen for Good Hope i Kenya utgjorde vi ledergruppen på Good Hope Village det andre året.

Drømmen om Afrika

I tillegg til arbeidet på Good Hope engasjerte vi oss også i en landsby nord-vest i Kenya. Vi tok imot noen foreldreløse barn på barnehjemmet fra Pokot, og fikk et hjerte for resten av folket i dette området. Fjellbygdene var rammet av tørke, og folket hadde verken vann, mat å spise eller såkorn. Ved hjelp av penger som vi fikk fra venner og kjente i Norge fikk vi bygget to vanndemninger i dette området, levert ut mais og bønner fire ganger til 200 familier samt gitt dem nytt såkorn. Første avling bønner er allerede høstet inn og snart er det tid for å plukke inn maisen. En fantastisk opplevelse å gi nytt håp til så mange mennesker som var hardt rammet!

Drømmen om Afrika

Hva nå når dere er hjemme igjen?
Selv om det var trist å forlate Kenya, var det godt å komme hjem igjen til Norge. Barna koser seg med en større bevegelsesfrihet og trygghet samt mange venner å være sammen med. Vi hadde begge permisjon fra jobbene våre i Norge, så en uke etter hjemkomst var vi tilbake i jobb igjen.
Tankene våre går ofte tilbake til Afrika, og det kenyanske folket har fått en stor plass i hjertet vårt! Vi har hatt to fantastiske år i dette flotte landet. Mye arbeid og til tider tøffe tak har det vært, men vår beste erfaring i løpet av disse årene er at når Gud gir et ord om at Han vil være med, så holder Han sitt løfte! "Herren vår Gud har vært med oss..." Josva 1,9

Turid og Bjørn Kjetil Hellestræ

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda