Takk til Liss-Bente og Arnfinn Clementsen

Arnfinn og Liss-Bente Clementsen

Søndag 19. september kl 16:00 inviterer Karismakirken til takkefest for Liss-Bente og pastor Arnfinn
Clementsen, menighetens pastorpar gjennom 29 år.

I 1977 talte Gud til pastor Arnfinn Clementsen og sa: "Stavanger skal bli din by". I 1981 var den
unge pastorfamilien på plass i Pinsemenigheten Zion. Det ble starten på en spennende reise som
har ført menigheten fremt til det den er i dag; en solid og på mange måter en toneangivende
menighet i landet vårt. Menigheten var særlig i fokus da den på slutten av -80 tallet gikk gjennom
en fornyelsestid hvor synet på, o g betydningen av pastorens rolle i ledelse, visjon, lovsangens plass
i menigheten og en frimodig bibelforkynnelse var de sentrale områdene av prosessen i menigheten.
Menigheten byttet samtidig navn til Menigheten Karisma Senter. Menigheten flyttet inn i nye lokaler
på Stokka i -92. Man var tidlig ute med nasjonale konferanser som var godt besøkte. Clementsen har
også vært initiativtager til flere nasjonale aksjoner (Norge tilbake til Gud) og bønnekonferanser.

I august 2008 tillyste pastor Arnfinn Clementsen at han ønsker å bli avløst fra tjenesten som pastor
i menigheten han har ledet gjennom 29 år. "Karismakirken har uendelig mye og takke Liss-Bente
og Arnfinn Clementsen for," sier pastor Tormod Røyland. "Hva de har betydd for enkeltmennesker,
menighet og landet vårt gjennom disse årene, vet ingen av oss rekkevidden av. Denne helgen ønsker
vi på en særskilt måte å vise vår takknemlighet for at de investerte sitt liv og sin tjeneste i Stavanger".
Vi er glade for at Clementsen fortsatt blir i Karismakirken som en ressurs for meg og for menigheten,
samtidig som han er fristilt til å realisere neste faste av sin tjeneste, i og ut fra Karismakirken"
avslutter Røyland.
Karismakirken ønsker alle velkommen til takkefest på Gudstjenesten 19. september, hvor
også offentlige representanter, pastor og forkynnerkolleger og familie vil delta. Velkommen!

 

 

Guds Frelsesplan

av Jan Inge Espedal

Se talen fra Søndagens gudstjeneste her.

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda