Satser på barn og unge

Arbeidsgjengen

"Det er høy temperatur på bygget om dagen. Mange stiller opp og arbeider dugnad for å
modernisere og oppgradere barne- og ungdomslokalitetene i Karismakirken"
, forteller Gjertrud
Røyland som er prosjektleder for arbeidet.
"Foruten om å pusse opp, legges det også til nye rom for
å gi barna mer plass, og tilrettelegge for bruk som barna kan ha glede av. Vi arbeider også med å
fornye Barnekarisma og skape et ennå bedre tilbud til barna på søndagene".

"Dette er en viktig og tiltrengt investering, sier pastor Tormod Røyland, og helt i takt med vår visjon
og våre prioriteringer om å satse på barn- og unge, dette gleder vi oss veldig over!.

Før sommeren ble det samlet inn litt over 100 000,- som er øremerket nyoppussede lokaler. Det vil
trenges noe mer penger.
Ungdomspastor Jan Inge Espedahl sier:
"Karisma Youth Alive (KYA) gleder seg til å ta i bruk de nye
lokalene. Det blir jo også kafé og spennende fasiliteter for ungdommene".

Karismakirken ønsker å nå ut til alle generasjoner, og vårt mål er at nye møtebesøkende skal få
oppleve at barna og ungdommene får et like godt tilbud i Gudstjenesten som de voksne på søndag kl
16:00.

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda