Varm velkomst for Røyland i Karismakirken

Tormod Røyland

Karismakirkens nye pastorpar, Tormod og Irene Røyland, fikk en varm og
hjertelig mottagelse i festgudstjenesten i Karismakirken, Stavanger, søndag.
Det var pyntet til fest, og glede og positiv framtidstro preget arrangementet
hvor alle aldersgrupper og folk fra mange nasjoner hilste pastorfamilien
velkommen!

Pastor Arnfinn Clementsen sa i sin åpningstale at Karismakirken er en menighet med en spennende historie, og som gjennom mange år vært toneangivende med en klar visjon. Han fortsatte: "Når vi begynte å se etter en pastor til å lede menigheten i neste fase, sa vi følgende: Vi ønsker oss en pastor som kan gå videre i samme spor, med respekt og takknemlighet for det som er bygd opp, og med evne og mot til å ta arbeidet og menigheten videre i en ny fase.
Karismakirken er en internasjonal flergenerasjonsforsamling med hovedfokus
på den unge generasjonen, og vi ønsker en pastor som er trygg og samlende, og som har mot og kraft til å ta menigheten videre i en viktig fornyelses- og foryngelsesprosess, og i en tid hvor vi som aldri før ønsker å nå ut til mennesker med evangeliet - de gode nyhetene.
Vi var ikke ute etter en person som skal tilfredsstille alles forventninger og være menighetens "altmuligmann", men en leder som vil stå i spissen for arbeidet og bygge opp et team av ledere. Vi ser disse kvaliteter i deg, Tormod Røyland, og vi ønsker å stå sammen med deg slik at vi sammen kan lykkes i våre målsettinger; å vinne mennesker for Jesus, se en ny generasjon av frimodige kristne vokse fram, velsigne by og samfunn, og se menigheten vokse!"

Arnfinn Clementsen foretok selve innsettelsen av Karismakirkens nye pastor, og Liss-Bente og Arnfinn Clementsen "overga" menigheten til det nye pastorpastorparet ved håndspåleggelse, forbønn og velsignelse.
Flere av menighetens ledere og medlemmer deltok med sktiftlesning; Vigdis Håland, Harald Vindenes, Jaunty Aidamenbor, Elisabeth Todnem og Jan Inge Espedal.
Det var et høydepunkt når 80 år gamle Signe Høie på vegne av hel menigheten ønsket pastorparet velkommen med blomster.

Varaordfører Bjørg Tysdal Moe hilste fra Stavanger Kommune, pastor Trygve Brekke fra Felleskomiteen av kirker og menigheter i Stavanger, pastor Fred Håberg fra Pinsebevegelsen i Rogaland, og det ble lest opp hilsen fra Senterkirken, Eiker, hvor Røyland tidligere var pastor. Ellers var det en rekke gjester tilstede; Turid Ekeland fra Kristent Interkulturelt Arbeid, sokneprest Torbjørn Hestnes, Stokka menighet, pastor Martin Cave, Imikirken, og representanter for flere nabomenigheter.

Tormod Røyland takket menighet, lederråd, tidligere pastorpar, familie og fremmøtte, og talte inspirert og engasjert om "å leve Jesus-sentrert og menneskefokusert". Ut fra historien om den barmhjertige samaritan talte han engasjert om at resultatet av et Jesus-fokusert liv er å bringe Guds kjærlighet og hjelp ut til mennesker i samfunnet.

Festgudstjenesten avsluttet med glad lovsang, og festen fortsatte med kaffe og kaker til alle.

24.08.2010

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda