Festgudstjeneste med innsettelse av pastor

Tormod Røyland

Søndag 22. august kl. 16:00 inviteres det til Festgudstjeneste med velkomst av pastorfamilien og innsettelse av pastorparet, Tormod og Irene Røyland.

Røyland har tidligere vært ansatt i Karismakirken som assisterende pastor og bibelskolerektor i til sammen 8 år, og han er godt kjent med så vel menigheten som byen og regionen.
De siste 5 årene har Røyland vært pastor i Pinsemenigheten, Åros og Senterkirken i Hokksund.

Pastor Arnfinn og Liss-Bente Clementsen vil foreta selve
innsettelsen av det nye pastorparet.
I Festgudstjenesten blir det for øvrig hilsener fra byens
varaordfører, Bjørg Tysdal Moe, og representanter for det
felleskristne samarbeid i by og land. En rekke inviterte gjester vil være tilstede.
For øvrig er festgudstjenesten åpen for alle, og menigheten byr på
kaffe og kake til alle!

Tormod Røyland overtar ledelsen av en levende og engasjert
menighet som har plassert seg tydelig på kartet, både i kirke og samfunnsliv.

Karismakirken består av mennesker i alle aldersgrupper.
Gudstjenestene preges av en ung og engasjert stil, og folk fra mange nasjoner, ikke minst i Afrika, er med og setter sitt preg på forsamlingen.

Pastorparet Tormod og Irene Røyland uttrykker glede og
forventning ved å ta over ledelsen av menigheten og dens store og vidstrakte arbeid.

 

 

Himmelen til jorden

av Rune Borgsø

Se talen fra Søndagens gudstjeneste her.

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda